Danışma Kurulu: “Yapılması istenenler din özgürlüğümüzün ihlali anlamına gelmektedir”
08-11-2018
Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu, ibadet alanlarını da kapsayan, faaliyet izni çıkartılması ile ilgili genelge ve Medrese-i Hayriye’de azaltılmaya çalışılan Türkçe derslerle ilgili toplantı gerçekleştirdi.

Toplantı sonucunda Danışma Kurulu tarafından yapılan açıklama şöyle:

“04 Kasım 2018 tarihinde Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu gündem maddelerini istişare amacıyla toplantı düzenlemiştir.

Toplantı çerçevesinde, Danışma Kurulu iki temel konu üzerinde yoğunlaşmıştır; Yunanistan Eğitim ve Din İşleri Bakanlığı tarafından, Genel Sekreter Kalancis’in imzasıyla yayınlanmış olan, Yunanistan’da, 1955 yılından önce mevcut olan ve Batı Trakya’da da bulunan dinimiz ibadet alanlarını da kapsayan, faaliyet izni çıkartılması ile ilgili Genelge ve Medrese-i Hayriye’de azaltılmaya çalışılan Türkçe derslerin akıbeti ele alınmıştır.

Danışma Kurulu üyelerinin oy birliğiyle tespit edip kararlaştırdıkları şunlardır; bahse konu Bakanlık Genelgesi’yle, Batı Trakya’da 1955 yılından önce mevcut olan cami ve mescitlerimizin düzenlemeye dahil edilmesi, yersiz ve gereksizdir. Osmanlı döneminin mirası olan ibadet alanlarımızın faaliyeti için bir düzenlemeye ihtiyaç olmadığını, söz konusu cami ve mescitlerimizin yıllarca, Batı Trakya Türk toplumunun dini ihtiyaçlarını sorunsuz olarak karşıladığı bir defa daha teyit edilmiştir. Batı Trakya Türk Azınlığı’nın dini özerkliğine ve özgürlüğüne yapılan her müdahale, bir asra yakın yürürlükte bulunan ve toplumumuzun Yunan Devleti’yle ilişkilerini düzenleyen Lozan Antlaşması'na ve Uluslararası İnsan Hakları Hukuku’na göre sorumluluk kaynağı olan Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne, direkt olarak aykırıdır. Bu bağlamda, yapılması istenenler din özgürlüğümüzün ihlali anlamına gelmektedir. Dini özgürlüklerimizin kabul gördüğü Lozan’da ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nde Azınlık toplumunun kendi mekanlarını ihtiyaca göre kullanma ve kendi din adamlarını seçme hakkı vardır. Zaman içerisinde tanınmış veya kazanılmış haklarımızın, idari bir kararla, sanki yeniden tescil edilme zorunluluğu varmış gibi yansıtılması, kabul edilemez.

Medrese-i Hayriye için davet edilen encümenler heyeti ve Aile Birlik Derneği başkanı tarafından, toplantıda Medresede son çıkan kanunla Türkçe derslerin kesintiye uğradığını ve günden güne Medrese okulunun farklı bir statüye sokulmaya çalışıldığı anlatıldı. Bu durumda Danışma Kurulu üyelerinin oy birliği ile alınan kararında, Medrese-i Hayriye’nin Osmanlı’dan kalan bir gelenek olarak devam ettiğini, dolayısı ile bu okulumuzda haklarımız çiğnenerek yapılan her değişikliğe karşı olduğumuzu ve atılacak olan her adımda encümen heyetinin yanında olduğumuz hususunda mutabık kalınmıştır. Encümenler tarafından Bakanlığa gönderilecek olan metinde, Medresenin din eğitimi programına zarar verilmeden Türkçe derslerin devam etmesinin gerekli olduğu da Danışma Kurulu üyeleri tarafından kabul edilmiştir.

Bu bağlamda Danışma Kurulu, gerek cami ve mescitlerimiz konusunda çıkan bakanlık genelgesinde, gerekse Medrese-i Hayriye için çıkartılan yeni Bakanlık kararnamesinin, Azınlık haklarına karşı olduğunu ve bu gibi kararların Azınlık içinde ikilik yaratmaktan öte geçemeyeceğini kamuoyuna duyururuz.”

Kaynak: Gündem
Ekleyen:
Sayı: 1058
Haber Arama  

© 2015 Site Sahibi Gündem Gazetesidir.
info@gundemgazetesi.com