08-06-2016
Ramazan ile yenilenmek
Mübarek ve faziletli bir ayın, Kur’an ve oruç ayının rahmet gölgesi üzerimize düşmüş bulunuyor. Önümüzdeki Pazar akşamı ilk Teravih namazını kılacak, gece sahura kalkacak ve Pazartesi günü de senenin ilk Ramazan orucunu tutacağız. Bizleri bu aya kavuşturan Allah’a hamdolsun. Bu ay, insanları karanlıklardan aydınlığa çıkaran, en doğru yola ileten ilâhî kelâm Kur’an-ı Kerim’in indirildiği bir aydır. O Kur’an ki, insanlığa şifadır. O Kur’an ki, müslümanın hayat nurudur.

“Ramazan ayı, insanlara yol gösterici, doğrunun ve doğruyu eğriden ayırmanın açık delilleri olarak Kur’an’ın indirildiği aydır.” (Bakara– 185)

Allah Teala, mübarek Ramazan ayını özel olarak seçmiş ve onu on bir ayın sultanı yapmıştır. Onu özel olarak seçtiğinden dolayı da Kur’an-ı Kerim’in indirilişi de bu ayda gerçekleştirilmiştir. Sonra da müminlerin bu ayda bütün nefsini paslardan arınarak din ve inançta tazelenmeleri, kendilerine gelmeleri, adeta bir diriliş gerçekleştirmeleri için bu aya özel bir ibadet koymuştur.

Oruç, iman ve ihlasta samimiyeti simgeleyen müstesna bir ibadettir. Çünkü oruç tamamen Allah’la kul arasında olan bir ibadettir. Sevabını da Allah verecektir. Oruç Allah ve ahiret inancı konusundaki samimiyetin de göstergesidir. Çünkü bu konuda tereddütleri olanlar birtakım dünyevi hesaplarla diğer ibadetleri yerine getirebilirler. Meselâ; dünya menfaati sağlamak gayesiyle gösteriş için namaz kılabilir. Ama oruç tamamen Allah’la kul arasında olduğundan bu ibadeti Allah için ve sevabını ahirette Allah’tan umarak yerine getirirler.

Bir anlamda oruç tutmak, insanın kendi iç dünyasına karşı olan sorumluluğunu yerine getirmesi anlamını taşır. İnsan kendisine karşı sorumluluğunun bilincine varırsa, Allah’a karşı sorumluluğunun bilincine de varacaktır. İşte bu, Kur’ânî ifadesiyle “takva”dır. Bu bilinç kendisinde yer ettikten sonra insan, diğer insanlara, tabiata ve eşyaya karsı sorumluluğunu da idrak edecektir. Oruç Yüce Allah’ın kullarına emrettiği bir kulluk görevidir. Ayet-i Kerimede Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor: “Ey İman edenler, sizden önceki ümmetlere oruç farz kılındığı gibi, kötülüklerden korunasınız diye size de farz kılındı. Umulur ki korunursunuz.” (Bakara– 183)

Zayıflayan ruhun beslenmesi için ruhun doyurulması... Çünkü on bir ay boyunca bedene yapılan yatırım ruhu, akli, bilinci geri plana itmiş, onları zayıf bırakmıştır. Oysa ki insanı insan eden eti kemiği değildir. O halde mesele insanı insan eden değerlerin takviye edilmesi, onların beslenmesi ve yüceltilmesidir.

İnsan, kendisini insan eden yerlerini beslediğinde; içindeki kardeşlik duygularını zedeleyen ve yok eden kötü duyguların yerine, sevgi, hoşgörü, kardeşlik bağlarını pekiştirme gibi temiz ve güzel davranışlar yerleştirirse karanlıkta kalan gönlü aydınlanacak, aklı aydınlanacak, bilinci aydınlanacak ve görmeyen gönül gözü görmeye, gönül kulağı işitmeye, gönül burnu koku almaya başlayacaktır. Bu manevi gelişme, insan bilincini yüceltecek ve insan, oruç ile diğer ibadetler sayesinde Rabb’ıyle arasındaki ilişkiyi aktif hale getirecektir.

Sonuç itibariyle oruç bir yenilenme; iman tazelemesi, nefis terbiyesi, kardeşlik duygularının pekişmesi ve din bilincini iliklerine kadar hissetme çabasıdır.

Ramazan aslında Kur’an ayıdır ve bu ay tüm kutsallığını vahiyden almıştır. Bunun insana verdiği mesaj şu olsa gerektir: Vahiy indiği ayı böylesine mübarek kılıyorsa, indiği geceyi bin aydan/bir ömürden daha hayırlı kılıyorsa, ey insanoğlu ya Kur’an vahyi senin yüreğine, hayatına, evine inerse senin değerini kaça katlar, bunu hiç düşündün mü?

Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.s.): “Oruçla Kur’ân, kıyâmet gününde kula şefâat edecektir. Oruç, sabrın yarısıdır.” buyurmuşlardır.

Ramazan, Kur’an’la bütünleşme ayı olmalı. Kur’an sadece elimizde ve dilimizde değil, yüreğimizde, aklımızda, hepsinden öte hayatımızda olmalı. O halde Kur’an’ı öğrenip doğru bir şekilde anlamak mecburiyetindeyiz.

Ramazan Ayı aynı zamanda Kur’an Ayı olduğu içindir ki Ramazan boyunca camilerimizde mukabeleler okunmaktadır. Bunun yanında herkes evinde hatim indirmeye çalışır. Ramazan boyunca tuttuğumuz oruç ibadeti de bir anlamda Kur’an’in gelişini kutlamaktır.

Ramazan Ayı hepimiz için güzel duygularla yenilenme vesilesi olmasını Cenâb-ı Hak’tan niyâz ederim.


Haber Arama  

© 2015 Site Sahibi Gündem Gazetesidir.
info@gundemgazetesi.com