İskeçe ve Rodop - Evros İlleri SÖPA Mezunu Öğretmen Dernekleri’nden ortak açıklama
21-08-2019
Doğu Makedonya ve Trakya Eyalet Eğitim Müdürlüğünün beş azınlık okulunu daha kapatma kararı üzerine ortak açıklama yayınladı.

İki dernek tarafından yapılan açıklamada "Okullarımız, kapanması gereken kurumlar olarak görülmekten ve sadece kapanmak için hatırlanan kurumlar olmaktan çıkmalıdır. Ne bu kurumlar, ne azınlık velisi ne de azınlık öğrencisi bu muameleyi hak etmemektedir." ifadeleri kullanıldı.

İki derneğin ortak açıklaması şöyle:

"2019-2020 Eğitim yılının başlamasına günler kala, Doğu Makedonya ve Trakya Eyalet Eğitim Müdürlüğünün beş azınlık okulunu daha kapatma kararını üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Karara göre, Rodop vilayetinden Bulduklu (Tihiro), Melikli (Meleti), Büyük Doğanca (Megalo Dukato), ve Dundarlı (Drosia); İskeçe İlinden de Zeynelli (Ziloti) azınlık ilkokullarının kapatılmaları öngörülmektedir. Bu kararla birlikte son on yılda kapatılan azınlık okulu sayısı 65’e varmakta ve azınlık ilkokulu sayısı 123’e düşmektedir. Bunun yanında sadece bu eğitim yılı için onun üzerinde sınıf azaltmasına gidilmesi de endişe vericidir.

Okul kapatmalarıyla ilgili derneklerimiz son yıllarda kayda değer bir mücadele sürdürmektedirler. Kuruluşlarımız, uygulamanın yanlışlığını müteaddit defalar eğitim bakanlığı ve diğer yetkililere hatırlatmanın yanında, geçtiğimiz yıllarda ders bırakma ve protesto eylemleri de düzenlemiştir. Azınlığın diğer sivil toplum kuruluşlarının da bu konuda önemli mücadelesi söz konusudur. Fakat maalesef verilen bu mücadele günümüze kadar karşılık bulmamış, yöneticiler azınlık okulunu genel kapsamda değerlendirip kapatmaya devam etmiştir. Oysa azınlık okulları farklı bir statüye sahiptirler ve bu okulların çalışma ve kapatılmaları belli yasalara göre yapılmaktadır. Mevzuata göre, bir azınlık okulu kapatılırken o okulun encümen heyetinin rizasının alınması gerekir. Ancak son yıllarda buna riayet edilmediğini ve okullarımızın tepeden inme kararlarla usule aykırı olarak kapatıldıklarını görüyoruz. Ayrıca bu işlem herhangi bir plan dahilinde yapılmadığından, eğitime de nitelik bakımından bir katkı sağlamamaktadır.

Azınlık velisinin rızası olmadan, azınlığın hassasiyetleri dikkate alınmadan, eğitim amaçlı yapılmayan, sadece okul sayısını azalttmayı hedefleyen bu kapanmalara karşı olduğumuzu ve bir an önce bu karardan dönülmesini talep ediyoruz.

Okullarımız, kapanması gereken kurumlar olarak görülmekten ve sadece kapanmak için hatırlanan kurumlar olmaktan çıkmalıdır. Ne bu kurumlar, ne azınlık velisi ne de azınlık öğrencisi bu muameleyi hak etmemektedir. Çünkü bu zamana kadar bu okulların, ülkesine ve toplumuna zarar veren bireyler yetiştirdikleri görülmemiştir.

Varlıklarının tehlike değil, zenginlik sayılması arzusuyla, ülke yöneticilerinden ve yeni hükümetten, bu okulları kapatacak veya yok edecek değil, ayakta tutacak ve yaşamalarını sağlayacak önlemleri almasını; azınlık eğitimde kalitenin artması için, iyi niyet çerçevesinde, azınlık eğitim camiası ve eğitim sendikalarıyla derhal bir diyalog başlatmasını bekliyoruz."

İki dernek Yönetim Kurulları adına

Başkan Nurettin KIYICI
Başkan Salih AHMET

Kaynak: Gündem
Ekleyen: HH
Sayı: 1082
Haber Arama  

© 2015 Site Sahibi Gündem Gazetesidir.
info@gundemgazetesi.com