“Azınlıkları Koruma Paketi” için toplanan imzalar Avrupa Komisyonu’nda
15-01-2020
Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu’nun (ABTTF) asil üyesi olduğu Avrupa Milletleri Federal Birliği’nin (FUEN) “Azınlıklar Koruma Paketi (MSPI)” başlıklı Avrupa Vatandaşları Girişimi için toplanan destek imzaları, 10 Ocak 2020 tarihinde Avrupa Birliği (AB) Komisyonu’nun çevrimiçi sisteminde kayıt altına alındı.

Girişim için FUEN tarafından koordine edilen imza kampanyası Nisan 2017’de başlamış ve AB Komisyonu tarafından belirlenen ulusal eşik değerlerine 11 ülkede ulaşılarak bir yıllık süre zarfından toplanan 1.288.385 imzanın geçerliliği AB üyesi 28 ülkenin resmi makamları tarafından onaylanmıştı.

Avrupa’da yaşayan ulusal ve dilsel azınlıklara mensup kişilerin korunmasını iyileştirmeye ve AB içerisinde kültürel ve dilsel çeşitliliğin güçlendirilmesine yönelik bir dizi yasal tasarruf alması için AB Komisyonu’na çağrıda bulunan girişim ile ulusal ve dilsel azınlıklar için AB düzeyinde koruma ve destekleme araçları ve mekanizmaları yaratılmasını amaçlamaktadır.

Bundan sonraki süreçte, imzaların çevrimiçi yoluyla sunulmasını takip eden bir ay zarfında, AB Komiserleri ve Genel Müdürleri ile girişimin Vatandaşlar Komitesi ve FUEN temsilcilerinin bir araya geleceği özel bir toplantı yapılacak. Ardından AB Komisyonu’nun, altı ay içerinde girişimde belirtilen taleplerle ilgili yasama sürecine dair karar vermesi gerekmektedir. Bu süre zarfında Avrupa Parlamentosu’nda (AP) kamuoyuna açık bir tartışma oturumu da düzenlenecek, ayrıca girişim AP Genel Kurulu’nda da görüşülecek.

Kaynak: Gündem
Ekleyen: HH
Sayı: 1083
Haber Arama  

© 2015 Site Sahibi Gündem Gazetesidir.
info@gundemgazetesi.com