Habipoğlu, Makedon azınlığın gazetesi Ilinden’e konuştu
19-01-2020
Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu (ABTTF) Başkanı ve Avrupa Milletleri Federal Birliği (FUEN) Başkan Yardımcısı Halit Habipoğlu, Arnavutluk’ta yaşayan Makedon azınlığın gazetesi “Ilinden”e özel röportaj verdi. Ilinden Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Nikolla Gjurgjaj’ın yazılı olarak ilettiği soruları yanıtlayan Habipoğlu, ABTTF’nin Yunanistan’da yaşayan Batı Trakya Türk toplumunun sorunlarının çözüme kavuşturulması için uluslararası alanda yürüttüğü faaliyetler ile FUEN’in Avrupa Birliği (AB) ülkelerindeki ulusal azınlıklarla ilgili girişimlerini aktardı.

Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu (ABTTF) Başkanı ve Avrupa Milletleri Federal Birliği (FUEN) Başkan Yardımcısı Halit Habipoğlu, Arnavutluk’ta yaşayan Makedon azınlığın gazetesi “Ilinden”e özel röportaj verdi. Ilinden Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Nikolla Gjurgjaj’ın yazılı olarak ilettiği soruları yanıtlayan Habipoğlu, ABTTF’nin Yunanistan’da yaşayan Batı Trakya Türk toplumunun sorunlarının çözüme kavuşturulması için uluslararası alanda yürüttüğü faaliyetler ile FUEN’in Avrupa Birliği (AB) ülkelerindeki ulusal azınlıklarla ilgili girişimlerini aktardı.
Yunanistan’da Batı Trakya Türk toplumuna karşı 1960’lı yıllarda etkisini göstermeye başlayan ve 1970’li yıllarda yoğunlaşan baskı ve sindirme politikalarının bölgeden yoğun göçü de beraberinde getirdiğini belirten Habipoğlu, Yunanistan’ın Batı Trakya Türkleri aleyhine uygulamaya koyduğu bu politikaların “eritme” ve “göçe zorlama” şeklinde kendini gösterdiğini ifade etti. Habipoğlu, Yunanistan’da Batı Trakya Türk toplumunun “Türk” olduğunu inkar eden Yunan hükümetine karşı uluslararası düzeyde ses getirmek için bir çatı örgütlenmesine gidilmesi amacı doğrultusunda 28 Şubat 1988’de Almanya’da ABTTF’nin kurulduğunu not ederek, ABTTF’nin 30 yılı aşkın bir süredir Batı Trakya Türklerinin uluslararası düzeydeki sesi olarak Avrupa Konseyi, Birleşmiş Milletler, AGİT, Avrupa Birliği nezdinde hak savunuculuğu ve lobi çalışmaları gerçekleştirdiğini dile getirdi.

“FUEN, AVRUPA’DA YAŞAYAN ULUSAL AZINLIKLARI BİR ARAYA GETİREN EN BÜYÜK ÇATI KURULUŞU”
HabipOğlu, Avrupa’daki ulusal azınlıkların en büyük çatı kuruluşu FUEN’in “Azınlıklar Koruma Paketi” başlıklı Avrupa Vatandaşları Girişimi ile Avrupa’da yaşayan ulusal ve dilsel azınlıklar için AB düzeyinde koruma ve destekleme araçları ve mekanizmaları yaratılmasını amaçladığını belirterek, bu girişimin Avrupa’da yaşayan ulusal ve dilsel azınlıklar için kimliklerini ve kültürlerini devam ettirmeleri ve asimilasyona karşı ayakta durmaları açısından çok önemli bir kazanç olduğunu kaydetti.
Bahse konu girişimin AB tarafından uygulamaya sokulması için çalışacak, aralarında FUEN Başkanı Lorant Vincze’nin de bulunduğu AP milletvekillerinin olduğunu not eden Habipoğlu, FUEN’in bu girişim ile ulusal azınlıklar ile ilgili tavsiyelerinin AB’nin yasama organları tarafından hayata geçirilmesi için tüm gayretini gösterdiğini ifade etti.
Balkanlar’daki azınlıklara mesajı da sorulan Habipoğlu, “Haklı olmak yetmiyor, hakkını almak için mücadele etmek gerekiyor. Bu da ancak birlik ve beraberlik, dayanışma içerisinde olmaktan geçiyor” ifadesini kullandı.
Avrupa’nın kuzeyinde, olgunlaşmış demokrasiye sahip ülkelerde yaşayan ulusal azınlıkların azınlık hakları bakımından geniş haklara sahip olduklarına işaret eden Habipoğlu, ancak Avrupa’nın güneyi için aynı şeyi söylemenin mümkün olmadığını, Balkanlar dahil Avrupa’nın güneyindeki bu ülkelerde azınlık haklarının çoğunlukla tabu olduğunu, bu ülkelerin pek çoğunda ulusal azınlıklarla ilgili diyalog mekanizmalarının ya sorunlu işlediğini ya da hiç olmadığını kaydetti.

Kaynak: GÜNDEM
Ekleyen: HE
Sayı: 1083
Haber Arama  

© 2015 Site Sahibi Gündem Gazetesidir.
info@gundemgazetesi.com