Batı Trakya Türk Azınlık okullarına “Üç Azizler” dayatması
22-01-2020
Eğitim Bakanlığı Hıristiyanlık dininin bir yortusu olan ve okullarda da kutlanan “Üç Azizler” yortusunun, Batı Trakya’daki Türk azınlık okullarında da kutlanmasını dayatıyor.
Fotoğraflar

Konuyla ilgili olarak geçtiğimiz günlerde okullara gönderilen genelgede Eğitim Bakan Yardımcısı Sofia Zaharaki imzalı geneldede 30 Ocak 2020 Perşembe günü “Üç Azizler” yortusu kapsamında ülke genelindeki devlet ve özel ilk ve ortaöğretim okullarında sözkonusu yortu kapsamında kutlamaların gerçekleştirilmesi, ayrıca şartların uygun olduğu okullarda dini ayin yapılması istendi.

AZINLIK OKULLARI MUAF TUTULMADI

Eğitim Bakanlığı’ndan okullara iletilen “Üç Azizler” yortusuyla ilgili genelgenin 15 Ocak Çarşamba günü gönderildiği bildirildi. Ortodoks Hıristiyanlığın dini bir günü olan ve 11. yüzyıldan bu yana kutlanan “Üç Azizler” nedeniyle okullarda yapılacak kutlamalardan azınlık okulları muaf tutulmadı. Batı Trakya Azınlık Okulları Encümenler Birliği ve azınlık milletvekilleri tarafından yapılan “azınlık okullarının Üç Azizler kutlamasından muaf tutulması” talebi dikkate alınmadı. Olay, Batı Trakya Türk Azınlığı’nda tepkiye neden oldu. Azınlık Okulları Encümenler Birliği, 21 Ocak Salı günü Eğitim Bakanlığı başta olmak üzere, azınlık eğitimiyle ilgili yetkililere, Rodop ve İskeçe illeri milletvekillerine gönderdiği yazıyla azınlık okullarının “Üç Azizler” yortusu programından muaf tutulmasını telep etti. Azınlık Okulları Encümenler Birliği, 30 Ocak Perşembe günü azınlık okullarında ders programının normal bir şekilde yapılmasını ve “Üç Azizler” yortusu nedeniyle kutlama veya başka bir etkinliğin yapılmamasını istedi. Eğitim Bakanlığı’nın sözkonusu talep üzerine nasıl bir cevap vereceği merak ediliyor.

“AZINLIK OKULLARINDA BU DAYATMA BÜYÜK SAYGISIZLIKTIR”

Konuyla ilgili olarak GÜNDEM’e kısa bir değerlendirmede bulunan Batı Trakya Azınlık Okulları Encümenler Birliği Başkanı Ercan Ahmet şunları dile getirdi: “Azınlık İlkokullarına İl Eğitim Müdürlüklerinden daha önce de gönderilen yazılı talimatlar, velileri ve bilhassa okul encümenleri tarafından hayret ve şaşkınlıkla karşılanmıştır. Azınlık okullarında yapılacak bayramlar, yani dini tatiller yasayla belirlenmiş ve tek tek sayılmıştır. 3065/1954 sayılı kararnamenin 8. maddenin 2. paragrafında, Üç Azizler Günü'nün Azınlık Okulları'ndaki Hristiyan öğretmenler tarafından kutlanıp okula gelmeyecekleri yazılı iken, Müslüman çocuklarına yapılan bu haksız dayatma asimile etme çabasından başka bir şey değildir. Hristiyan bayramının Müslüman okullarında Müslüman çocuklara kutlamayı dayatmak büyük saygısızlık , insan hakları sözleşmesinin din özgürlüğüne de aykırıdır.”

“ÜÇ AZİZLER YORTUSU”

“Üç Azizler” Ortodoks Hıristiyan inancına göre eğitim ve öğrencilerin koruyucuları olduğuna inanılan aziz İoannis Hrisostomos, Vasilios Megas ve Grigorios’dur. Sözkonsu din adamlarının eğitim ve öğrenime hizmet ettiklerine inanılır. “Üç Azizler” 11. yüzyılın ortalarından itibaren kutlanır. Osmanlı döneminde “Üç Azizler Günü”nde farklı bölgelerdeki kiliselerde ayinler yapıldığı bildirilmektedir. Yunan devletinin kurulmasından sonra “Üç Azizler” yortusu 1842 yılından itibaren eğitim bayramı olarak kutlanmaya başlanmış, 1911’den sonra da “Üç Azizler” yortusu aynı zamanda okullarda eğitim bayramı olarak da kutlanmaya başlanmıştır.

Kaynak: Gündem
Ekleyen: OA
Sayı: 1083
Haber Arama  

© 2015 Site Sahibi Gündem Gazetesidir.
info@gundemgazetesi.com