BAKEŞ, önerilerini Trakya Kalkınma Komisyonu’na sundu
29-10-2020
Batı Trakya Azınlığı Kültür Eğitim Şirketi (BAKEŞ), Trakya Kalkınma Komisyonu’na önerilerini sundu. BAKEŞ, komisyona sunduğu önerilerde azınlık eğitimine ağırlık verdi.

Azınlık eğitiminin statüsünün Lozan Antlaşması’yla belirlendiğini vurgulayan BAKEŞ, zaman içinde bu statünün tahrif edildiğini kaydetti. Azınlık eğitiminin yetersizliğinin uluslararası kuruluşların dikkatini çektiği belirtilerek, azınlığın anlaşmalar gereğince kendi eğitim kurumlarını oluşturma hakkına sahip olduğu hatırlatıldı. Devletin müdahaleleriyle karşı karşıya olan eğitim sisteminin ciddi sorunları olduğu dile getirildi.

2011 yılından bu yana azınlık çocukları için anaokulu eğitiminin zorunlu hale geldiği hatırlatılarak, azınlığın çift dilli anaokulu talebinin görmezlikten gelindiği vurgulandı. BAKEŞ’in 2011 ve 2018 yılında özel anaokulu oluşturulması için dilekçe verdiği ancak Eğitim Bakanlığı’nın bu talepleri cevapsız bıraktığı ifade edildi. BAKEŞ’in Komisyona ilettiği önerilerde, 2018 – 2019 eğitim yılından itibaren anaokulu eğitiminin iki yıla çıkması nedeniyle, zorunlu anaokulu eğitiminin azınlık eğitimine dahil edilmesi talep edildi ve azınlık ilkokullarında anaokulu sınıflarının oluşturulması istendi. Komisyondan anaokulu izni için sunulan dilekçelere özel ilgi gösterilmesi talep edildi.

İlköğretimde sorunların arttığına işaret edilerek, 2003 yılından bu yana 111 azınlık ilkokulunun öğrenci azlığı gerekçesiyle kapatıldığı belirtildi. Encümen heyetlerinden bazı yetkilerin alındığını hatırlatan BAKEŞ, söz konusu yetkilerin iade edilmesi gerektiğini vurguladı.

Bölgede biri Gümülcine biri de İskeçe’de olmak üzere iki azınlık ortaokul – lisesi olduğu belirtilerek, iki okuldaki öğrenci sayısında son yıllarda önemli ölçüde artış olduğu kaydedildi. Bunun sonucunda her iki okuldaki fiziki şartların yetersiz geldiği, özellikle de İskeçe Azınlık Ortaokulu – Lisesi’nin bina sorununa duyarsız kalındığı ifade edildi.

BAKEŞ’in 2008 yılından bu yana Rodop ilinde bir azınlık ortaokulu oluşturmaya çalıştığı belirtilerek, bunun için yapılan başvuruların reddedildiği veya cevapsız bırakıldığı hatırlatıldı. Eğitim konusunun azınlık için öncelikli konu olduğu vurgulanarak, azınlık okullarının kapatılmasına son verilmesi istendi. Azınlık nüfusunun son yıllarda arttığı bölgelerde ise yeni azınlık okullarını açılması gerektiği ifade edildi. Azınlık eğitiminin modernize edilmesinin şart olduğu, eğitimcilerin iyi eğitim alması ve verilen eğitim kalitesinin yükseltilmesi gerektiği vurgulandı. Ayrıca Türkiye ile Yunanistan arasında eğitimle ilgili diyalog mekanizmasının oluşturulmasının şart olduğu kaydedildi. Bunun yanı sıra azınlık ilkokullarına yapılan öğretmen tayinlerinde SÖPA mezunlarına öncelik veren yasal düzenlemenin iptal edilmesi talep edildi. Okullardaki encümen heyetleriyle anlaşma çerçevesinde Türkiye mezunu öğretmenlerin de tayin edilebilmesi istendi.

Öte yandan azınlık okullarındaki altyapı ve okulların fiziki şartlarının da iyileştirilmesi ve modernize edilmesi gerektiği ifade edildi. Bunun için en karakteristik örneğin ise İskeçe Azınlık Ortaokulu – Lisesi olduğu vurgulandı.

Kaynak: GÜNDEM
Ekleyen: OA
Sayı: 1083
Haber Arama  

© 2015 Site Sahibi Gündem Gazetesidir.
info@gundemgazetesi.com