Seçilmiş müftülerden kararnameyle ilgili basın toplantısı
06-09-2018
Gümülcine ve İskeçe seçilmiş müftüleri İbrahim Şerif ve Ahmet Mete, müftülükleri yeniden düzenleyen cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle ilgili olarak basın toplantısı düzenledi.
Fotoğraflar

Her iki basın toplantısı da 6 Eylül Çarşamba günü saat 18:00’de gerçekleştirildi. Gümülcine Müftüsü İbrahim Şerif basın toplantısını Gümülcine Türk Gençler Birliği’nde, İskeçe Müftüsü Ahmet Mete de basın toplantısını İskeçe Türk Birliği’nde düzenledi.

İskeçe ve Gümülcine seçilmiş müftülerinin basın toplantılarına Batı Trakya genelinde görev yapan çok sayıda din görevlisi de katıldı.

Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan ve müftülüklerin yeniden organize edilmesini ve idari olarak yeniden yapılandırılmasını öngören kararnamenin kabul edilemez olduğunu dile getiren seçilmiş müftüler, “Kamuoyunun görüşlerine açılan taslak metni kategorik olarak reddediyor ve bahse konu metnin azınlık nezdinde kabul görmeyeceğini ilan ediyoruz.” ifadelerini kullandılar.

Gümülcine Seçilmiş Müftüsü İbrahim Şerif ile İskeçe Seçilmiş Müftüsü Ahmet Mete’nin yayımladıkları ortak basın açıklaması şöyle:

"GÜMÜLCİNE VE İSKEÇE SEÇİLMİŞ MÜFTÜLÜKLERİ ORTAK BASIN AÇIKLAMASI

Müftülüklerin yargısal yetkilerini ihtiyari hale getiren yasal düzenleme çerçevesinde hazırlanan Cumhurbaşkanlığı Karanamesi taslağını inceledik.

Batı Trakya Müslüman Türk Azınlığı’nın uluslararası belgelerle kayıt altına alınmış dini özgürlüklerinin garantisi olan Müftülüklerin, bahse konu kararnameyle adeta zincirlere vurulmaya çalışıldığını görüyoruz.
Azınlığın varoluşsal kurumu olan Müftülüklerin devlet memurlarının tahakkümü altına sokulmaya çalışıldığı ve sıradan devlet daireleri haline getirilmelerinin hedeflendiği anlaşılmaktadır. Azınlığın Müftülerini seçme hakkının gasp edildiği yetmezmiş gibi, bu kez Müftülüklerin işlevsel ve kurumsal olarak içi boşaltılmaktadır.

Dahası, Azınlığın Müftülüklerde anadillerini konuşmaları yasaklanmaktadır. Bu durum, Azınlığımızın kimliğinin inkarına yönelik yıllardan bu yana uygulanan politikaların devamını teşkil etmektedir. Böyle bir uygulamanın, evrensel Azınlık haklarına da aykırı olacağını vurgulamak isteriz.

Bu çerçevede, kamuoyunun görüşlerine açılan taslak metni kategorik olarak reddediyor ve bahse konu metnin Azınlık nezdinde kabul görmeyeceğini ilan ediyoruz."

Kaynak: Gündem
Ekleyen: OA
Sayı: 1083
Haber Arama  

© 2015 Site Sahibi Gündem Gazetesidir.
info@gundemgazetesi.com