Vakıflar sorununda yarım asır geride kaldı
30-04-2019
Gümülcine’deki tayinli vakıf idare heyetinin görev süresi uzatılması, yarın asırdır devam eden en önemli azınlık sorunlarından birini yeniden gündeme getirdi.

Azınlığın, vakıf mallarının seçimle işbaşına gelecek bir heyet tarafından yönetilmesi için gerekli yasal düzenlemenin hayata geçirilmesi beklenti bir kez daha suya düştü. Makedonya – Trakya İdari Genel Sekreterliği Koordinatörü İoannis Savvas’ın imzasıyla yayınlanan karar, sorunun çözümüne ilişkin umutları bir kez daha boşa çıkardı.

1967 yılında Yunanistan’da yönetime el koyan Albaylar Cuntası, seçimle işbaşına gelen Batı Trakya’daki Vakıf İdare Heyetleri’ni görevden uzaklaştırmış ve Cunta yönetimi tarafından belirlenen kişileri tayin etmişti. Cunta döneminde başlayan bu uygulama aradan geçen 52 yıldan bu yana değişmedi. Batı Trakya Türk Azınlığı’nın tüm beklentilerine rağmen Yunanistan, azınlık vakıf mallarının yönetimine kendi belirlediği kişileri atamaya devam ediyor.

Yarım yüzyılı aşan bir süredir devam eden vakıflar sorunu hakkında İskeçe SİRİZA Milletvekili Hüseyin Zeybek ve Rodop KİNAL Milletvekili İlhan Ahmet’le konuştuk.

HÜSEYİN ZEYBEK

Vakıflara yapılan atamayı değerlendiren ve konuyla ilgili olarak GÜNDEM’in sorularını yanıtlayan İskeçe SİRİZA Milletvekili Hüseyin Zeybek, Batı Trakya Türk Azınlığı’nın vakıflar konusunda seçimin dışında bir formülü kabul etmesinin mümkün olmadığını söyledi. Zeybek, “Sizin de söylediğiniz gibi Gümülcine’deki vakıf idare heyetinin görev süresi uzatıldı. Görev süreleri dolmuştu. Azınlık ancak seçimle işbaşına gelen vakıf yönetimini kabul edecektir. Azınlığın yıllarca dile getirdiği talep zaten budur.” diye konuştu.

“BAKAN VAKIFLARDA SEÇİM YAPILACAĞINI SÖYLEDİ”

Eğitim Bakanlığı’nın görüşünün vakıflarda seçim yapılması yönünde olduğunu vurgulayan Milletvekili Zeybek, “Sayın bakanın da görüşü bu yönde. Şu anda bir yıllık bir uzatma verildi vakıf yönetimlerine. Görüş, vakıflarda bir yıl sonra seçim yapma yönünde. Bunu eğitim bakanımız sayın Gavroglu verdiği bir demeçte de dile getirdi. O yüzden de vakıf yönetimleri bir yıllığına uzatıldı.” dedi.

“AZINLIK SORUNLARI ARASINDA EN KOLAY ÇÖZÜME KAVUŞTURULACAK SORUN VAKIFLAR SORUNU”

Vakıf sorununun kangrenleşmiş azınlık sorunlarından en kolay çözüme kavuşacak sorun olduğunu ifade eden Hüseyin Zeybek, “Bu sorunun mutlaka çözüme kavuşması gerekiyor. Biliyorsunuz ki 2008 yılında, sayın Dora Bakoyanni dışişleri bakanıyken çıkan bir vakıf yasası var. Seçimin de öngörüldüğü bir yasaydı. Batı Trakya Türk Azınlığı bu yasadaki iki maddeye karşı çıkmıştı. Bu maddelerin değişmesini ve yasanın kabul edilebilir bir hale gelmesi gerekirdi.” görüşlerine yer verdi.

Bakanın ağzından seçim sözünün çıktığını dile getiren Zeybek, “Bir yıl sonra vakıflarda seçimlerin yapılacağı söylendi. Tabii ki bizim atamayla göreve getirilen bir vakıf yönetimini kabul etmemiz mümkün değil. Azınlık, demokratik yöntemlerle vakıflarda seçimlerin yapılmasını istiyor. Bu şekilde vakıfları yönetmek istiyoruz. Ve bu görüşümüzden taviz vermiyoruz.” dedi.

GÜNDEM’in, “Dört yılını tamamlayan SİRİZA iktidarında önümüzdeki dönemde vakıflarda seçim yapacağına ilişkin gerekli iradenin olduğuna inanıyor musunuz?” sorusunu yanıtlayan milletvekili Zeybek şunları kaydetti:

“1967 yılına kadar vakıf idare heyetleri seçimle işbaşına gelmiş. Çok eskilerde kalmış olabilir, fakat vakıflar için seçimler yapılmış. Yani bunun örneği var. Dolayısıyla azınlığın bu mantıklı talebine olumlu cevap verilmeli. Zaten bakanın kendi ağzından söylediği bir şey var. Kendisi seçimden bahsetti. Normalde idare heyetlerinin görev süreleri iki yıl uzatılırken bu kez bir yıl uzatıldı. Bu iradenin olduğuna inanıyorum. Tabii ki azınlığın vakıflar konusunda bazı hassasiyetleri ve talepleri var. Bunların yerine getirileceğine inanıyorum ve inanmak istiyorum.”

İLHAN AHMET

Rodop ili KİNAL Partisi Milletvekili İlhan Ahmet, vakıf idareleri için seçimlerin ilan edilmesini istedi. “Azınlığın daha fazla zaman kaybetme lüksü kalmamıştır” diyen İlhan Ahmet, yapılacak yasal düzenlemeyle azınlık vakıfları üzerindeki borçların silinmesi, ipoteklerin kaldırılması ve vakıf idare heyeti seçimlerinin ilan edilmesi gerektiğini vurguladı.

“2008 YILINDAKİ YASA AZINLIĞIN İSTEDİĞİ DOĞRULTUDA DEĞİŞTİRİLMELİDİR”

Atanmış Gümülcine Vakıf İdare Heyeti’nin görev süresinin bir yıl uzatıldığını kaydeden Milletvekili İlhan Ahmet, “Atamayı kabul etmemiz mümkün değil. Yine bir atamanın yapıldığını görüyoruz. Daha sonra atama kararıyla görevlendirilen heyetin görev süresinin uzatıldığına şahit oluyoruz. Keşke seçim ilanı kararını okumuş olabilseydik.” dedi.

2008 yılında mecliste kabul edilen vakıflarla ilgili yasayı Batı Trakya Türk Azınlığı’nın kabul etmediğini ifade eden Ahmet şunları kaydetti: “Yasanın bazı maddelerine azınlığımız karşı çıkmıştır. Azınlık kurumları hazırlanan o yasanın maddelerinin değiştirilmesini talep etti. Değişikliklerin yapılmaması halinde de yasanın kabul edilmesinin mümkün olmadığını açıkça ifade etti. Dolayısıyla 2008’deki vakıflar yasası değiştirilerek, azınlığın istek ve talepleri doğrultusunda değiştirilerek seçim ilan edilmelidir. Benim önerim ve görüşüm budur. Eğer bu maddeler azınlığın istediği doğrultuda değiştirilmezse atılacak bir adımın da anlamı yok.”

“BORÇLAR SİLİNMELİ, İPOTEKLER KALDIRILMALI VE SEÇİMLER İLAN EDİLMELİDİR”

Batı Trakya’daki vakıfların üzerinde ciddi miktarda borç ve ipoteklerin olduğunu anlatan Milletvekili İlhan Ahmet şöyle devam etti: “Biz yıllardır bu vakıflar sorununun çözüme kavuşmasını bekliyoruz. Ne yazık ki son yıllarda azınlığımızın da kabul edeceği yönde bir adım atılmadı. Görüşümüz ve önerimiz şu; vakıflar üzerindeki borçlar silinmeli, ipotekler de kaldırılmalı. Ve tabii ki en önemlisi vakıf idare heyetleri için seçim ilan edilmeli. Tüm bunları kapsayan bir yasal düzenlemeye ihtiyaç var. Elbette ki vakıfların vergiden muaf tutulmasının gerektiğini de hatırlatmak gerekir. Ümit ediyoruz ki; mevcut hükümetin görev süresi tamamlanmadan bu konuda bir adım atılır. Ancak tekrar ediyorum; azınlığın kabul edeceği bir yasa olmalı. Gerekli değişiklikler yapılmalı ve seçim ilan edilmeli. Yoksa aynı yasayla atılacak bir adım sonuç getirmeyecektir.”

Azınlık vakıfları konusunda bir çalışması olduğunu anlatan İlhan Ahmet, önümüzdeki dönemde bu konuyu meclise taşımak için hazırlıklarını sürdürdüğünü ifade etti.

Kaynak: Gündem
Ekleyen: OA
Sayı: 1076
Haber Arama  

© 2015 Site Sahibi Gündem Gazetesidir.
info@gundemgazetesi.com