BTTADK'dan müftülük kararnamesine tepki
22-06-2019
Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu, müftülüklerle ilgili cumhurbaşkanlığı kararnamesinin azınlığın beklentilerinden çok uzak olduğunu açıkladı.

Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu, müftülüklerle ilgili cumhurbaşkanlığı kararnamesini değerlendirmek üzere 19 Haziran Çarşamba günü toplandı. Toplantının ardından yapılan yazılı açıklamada, söz konusu kararnamenin azınlığın beklentilerinden çok uzak olduğunu ve kesinlikle kabul görmeyeceği vurgulandı.

BTTADK tarafından yayınlanan açıklama şöyle:

“19 Haziran Çarşamba günü gerçekleşen Danışma Kurulu toplantısında, Müftülük hususunda hazırlanan ve 11 Haziran’da Resmi Gazetede yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ele alınmıştır.

Müftülüğün yargısal yetkilerini ortadan kaldıran, organizasyon şemasını ve kadrolarını adeta baştan yapılandıran söz konusu kararnamenin Ağustos 2018’de kamuoyuyla paylaşılan taslak metninin kabul edilemez olduğu Kurulumuzca yapılan açıklamada esasen dile getirilmişti.

Bahse konu taslağın, bu kez metnin esasını değiştirmeyen bazı tali değişikliklerle yayınlanması, Azınlığın görüşlerinin mevcut Hükümet tarafından hiçbir şekilde dikkate alınmadığını tescil etmektedir. Bu bağlamda üst düzey yetkililerin olabildiğince geniş çapta onay alabilmek için ellerinden geleni yaptıklarına dair bir radyo programında sarf edilen sözler de maalesef gerçeği yansıtmamaktadır. Bunun somut bir diğer göstergesi de, 2 Eylül 2018 tarihli açıklamamızda yetkili mercilerden milletvekilleri aracılığı ile randevu talep ettiğimiz belirtilmiş olmasına rağmen, bu talebimizin karşılanmamasıdır.

Azınlığın beklenti ve taleplerine cevap vermekten uzak bu yasal düzenlemenin içi boşaltılmış, kontrolü tamamıyla Din İşleri ve Eğitim Bakanlığı’na bağlı bir Müftülük kurumu yaratılması amacıyla yapıldığı ve iyi niyetli olarak tabir edilemeyecek nafile bir çabanın ürünü olduğu aşikârdır.

Azınlığın güzide bir kurumu olan Müftülüklerimizi 'modernleştirme kisvesi' altında hedef alan bu adımlara toplumumuzun destek vereceğini zannedenler büyük bir yanılgı içerisinde olduklarını bilmelidirler. Bilakis, bu haksız ve antidemokratik yaklaşımlar Azınlığımızın kendi kurumlarını daha da sahiplenmesini sağlamakta ve mücadelemizin haklılığını yeniden ortaya koymaktadır.

Bu yasal düzenleme girişiminin Lozan Antlaşması’nın yanı sıra din özgürlüğüne ilişkin modern uluslar arası hukuk düzenlemelerine de aykırı olduğunu, keza ülkemizin üyesi bulunduğu AB’nin din ve vicdan özgürlüğüne ilişkin normlarını da ihlal ettiğini düşünüyoruz.

Kurulumuz bu çerçevede, Azınlığımızın ikili ve uluslar arası belgelerle garanti edilmiş müktesep haklarının ve hukukunun korunabilmesi için gerekli tüm girişimlerin yapılması gerektiği düşüncesindedir. Zira, empoze edilmeye çalışılan bu son kararnameyle müftülüklerin tamamen Azınlığımızın elinden alınması adeta sıradan bir devlet kurumu haline getirilmesi teşebbüsüne karşı tek ses tek vücut olmak ve birlik ve beraberlik içinde hareket etmemiz gerektiğine inanıyoruz.

Sonuç olarak, Azınlığın tüm ısrarlarına rağmen yürürlüğe konan bahse konu Kararnameyi kabul etmediğimizi ilan ediyor, bu çerçevede Müftülük kurumuna ilişkin düzenlemelerin Azınlığımız için ve Azınlıkla birlikte karşılıklı diyalog ve istişare içinde ele alınması gerektiğini bir kez daha vurgulamak istiyoruz.”

Kaynak: GÜNDEM
Ekleyen: HE
Sayı: 1083
Haber Arama  

© 2015 Site Sahibi Gündem Gazetesidir.
info@gundemgazetesi.com