Medreselerde önemli değişiklik!
01-08-2020
Tayinli müftüler medreselerin encümen başkanı oluyor, eğitim kadrosu uzaklaştırılıyor!
Fotoğraflar

Batı Trakya’daki medreselerde kökten değişikliklere gidildi. Gümülcine ve İskeçe’deki medreselerin yönetimi azınlığın tanımadığı tayinli müftülere veriliyor.

Eğitim Bakanlığı’nın hazırladığı yasayla, Gümülcine ve İskeçe’deki iki medresenin encümen heyeti başkanlığına tayinli müftülerin getirilmesi öngörülüyor.

Eğitim ve Din İşleri Bakanlığı tarafından hazırlanan “Özel eğitimin iyileştirilmesi ve diğer acil hükümler" başlıklı yasa, 29 Temmuz 2020 tarihli resmi gazetede yayınlandı. Buna göre Gümülcine Hayriye Medresesi ile birkaç yıl önce Şahin’den İskeçe’ye taşınan İskeçe Medresesi’yle ilgili ilginç değişiklikler hayata geçirildi.

TAYİNLİ MÜFTÜLER MEDRESE ENCÜMEN BAŞKANI OLUYOR!
Eğitim Bakanlığı’nın düzenlemesinde medreselerdeki encümen heyetlerine, devlet tarafından görevlendirilen ve Batı Trakya Türk azınlığının tanımadığı tayinli müftüler başkanlık edecek. Buna göre Gümülcine tayinli müftü naibi ile İskeçe tayinli müftü naibi Gümülcine ve İskeçe’deki medresenin encümen başkanı olacak. Medresenin encümen başkanı olan tayinli müftünün bir de yedeği olacak. Söz konusu yasa yedek üyenin ‘Eğitimci veya Müslüman azınlık üyesi saygın bir kişi’ olmasını öngörüyor. Encümen heyetine başkanlık edecek tayinli müftünün dışındaki diğer dört üye ise öğrenci velileri tarafından seçilecek.

Ayrıca medreselerin encümen heyetleri devlet bütçesinden ve Eğitim Bakanlığı’nın kamu yatırımları bütçesinden ödenek alabilecek. Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Çevre ve Enerji Bakanlığı ile Ekonomi Bakanlığı’nın ortak kararıyla öğrencilerin ihtiyacına yönelik öğrenci yurtları oluşturulabilecek.

MEDRESELERDEKİ ÖĞRETMENLER GÖREVLERİNDEN UZAKLAŞTIRILIYOR!
Resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren yasanın bir diğer ilginç maddesi ise şu anda medreselerde görev yapan öğretmen kadrosuyla ilgili. Yürürlüğe giren yasayla halihazırda görev yapan eğitimcilerin iş sözleşmesi sonlandırılıyor. Yasada medreselerde görev yapan öğretmenlerin 31 Ağustos 2020 tarihi itibarıyla görevlerinin sona ereceği belirtildi. Görevleri sona erdirilen eğitimcilerin ilgili yasanın öngördüğü tazminatı alma hakkına sahip oldukları kaydedildi. Bunun için eğitimcilerin Azınlık Eğitimi Bürosu’na dilekçe sunmaları gerektiği de yasada belirtiliyor.

MEDRESELER TAYİNLİ MÜFTÜLERİN KONTROLÜNE Mİ VERİLİYOR?
Hükümetin yürürlüğe koyduğu yasayla medreselerin encümen heyeti başkanlığına tayinli müftü naiplerini getirmesi ve bunun yanı sıra eğitim kadrosunun tamamını değiştirmeye dönük bir düzenlemeyi hayata geçirmesi azınlık içinde soru işaretlerinin oluşmasına neden oldu. Söz konusu düzenlemenin, geçtiğimiz eğitim yılı başında, medrese öğrencilerinin Gümülcine tayinli müftü naibinin eğitim yılı açılış töreni için okula girmesine izin vermemesinden sonra hayata geçirilmesi akıllara “medreseler tayinli müftülerin kontrolüne mi veriliyor?” sorusunu getiriyor.

Kaynak: Gündem
Ekleyen: OA
Sayı: 1083
Haber Arama  

© 2015 Site Sahibi Gündem Gazetesidir.
info@gundemgazetesi.com