Azınlık lisesinin bina sorunu hakkında meclise soru önergesi verdi
19-09-2020
İskeçe SİRİZA Milletvekili Hüseyin Zeybek, İskeçe Azınlık Ortaokulu – Lisesi’nin bina sorununu meclise taşıdı. Zeybek, okulun bina sorununun çözüme kavuşmasını istediği soru önergesini meclise sundu.

Eğitim, İçişleri ve Ulaşım bakanlıklarına yönelik soru önergesinde İskeçe Azınlık Ortaokulu – Lisesi’nin kuruluşundan bu yana geçen süreci hatırlattı ve yaşanan bina sorunu anlattı. Zeybek soru önergesinde şu ifadelere yer Verdi:

“İskeçe Azınlık Ortaokul ve Lisesi 1965 yılında kurulmuştur. 1968 yılından bu yana da Hacıstavru 10 adresinde faaliyetine devam etmektedir. Yapı İskeçe Valiliğin (Eyalet) mülküdür. 19 yüzyıla ait olup tütün mağazası olarak inşa edilmiş daha sonra da Kız Ortaokulunu barındırmıştır. Binanın eski, bahçesinin küçük olması, laboratuvar için gerekli alt yapının bulunmaması, sınıfların yetersizliği, eğitim açısından bir çok zorluğu beraberinde getirmektedir.

2017 yılında Siriza iktidarı tarafından aynı cadde üzerinde bulunan eski Hürriyetmahallesi İlkokulunun dört sınıfı restore edilerek Azınlık Ortaokul ve Lisesi’ne tahsis edilmiştir. Bu şekilde Okulumuzun vardiyalı (sabahçı-akşamcı) eğitime geçmesi önlenmiştir.

2018 yılında Okulun statüsü değiştirilerek, tüm azınlık okullarında olduğu gibi seçimle göreve gelen Encümen Heyeti tarafından yönetilmeye başlanmıştır.

2019 yılında okul öğrenci sayısının çokluğundan dolayı tekrar vardiyalı (sabahçı-akşamcı) eğitime geçmek zorunda kalmıştır. Bunun üzerine encümen heyeti yeni bina ve ek bina talebinde bulunmuştur.

Eğitim Bakanlığına yönelttiğim 149/29-10-2019 protokol numaralı sözlü soru önergemi yanıtlayan bakan yardımcısı sayın Zaharaki, Encümen Heyeti tarafından kendilerine böyle bir talebin ulaşmadığını ve okulun vardiyalı eğitime geçeceğini kesin bir şekilde dile getirmiştir. Encümen heyeti bina talebini yineleyerek tüm ilgili mercilere ulaştırmasına rağmen bugüne kadar hala cevap alamamıştır.”

Okulda yaşanan bina sorununun çözümü için kısa vadede prefabrik (prokat) sınıfların getirilmesi, uzun vadede ise yeni okul binası inşa edilmesi gerektiğini belirten milletvekiki Zeybek şöyle devam etti: “Koronavirüs pandemisinin eğitim şartlarını daha da zorlaştırdığı bu dönemde öğrenci ve eğitmenlerimizin sağlığı ve güvenliği bizim açımızdan büyük önem taşıdığından bir kez daha yeni bir binanın gerekliliğini ortaya koymuştur.

Bunun üzerine Encümen Heyeti kısa vadeli çözüm olarak ek binaya prokat (konteyner) sınıfların yerleştirilmesi veya eğitime uygun başka bir binanın bulunması, kalıcı çözüm olarak ise yeni bir binanın inşa edilmesi önerisinde bulunmuştur. Fakat ilgili merciler sorunun çözümüne yönelik bir harekette bulunmamaktadır.

İnanıyoruz ki iyi niyet ve siyasi irade gösterilerek bu zor şartlar altında bile çözüm bulunabilir. Herşeyden önce öğrencilerimizin ve eğitmenlerimizin sağlığı ve güvenliği söz konusu olduğundan bahanelere yer yoktur.”

İskeçe Milletvekili Zeybek soru önergesinde şunları kaydetti:

•İskeçe Azınlık Ortaokul Lisesi 19 yy dan kalma bir bina olduğundan öğrencilerin ihtiyaçlarına cevap veremediğinden.

•Özellikle koronavirüs pandemisi şartları altιnda eğitimi sürdürmeye çalışan öğrenci ve eğitmenlerin sağlığı söz konusu olduğundan.

•İskeçe Azınlık Ortaokul ve Lisesi İskeçe ilinin tek Azınlık Ortaokul Lisesi olduğundan.

•İskeçe Azınlık Ortaokul ve Lisesinin desteklenmesi gerektiğinden en önemlisi de öğrencilerin bir tercihi, seçeneği ve eğitim hakkı olduğundan.

Sayın bakana şu sorularımızı yöneltiyoruz:

1- İskeçe Azınlık Ortaokul Lisesinin sağlıklı ve güvenli bir şekilde faaliyette bulunması için neler yapmayı düşünüyorsunuz?

2- Encümen heyetinin talepleri doğrultusunda yeni bir bina yapımı için gerekli işlemleri başlatmayı düşünüyormusunuz?

3- Korona pandemisi şartlarında öğrencilerin güvenliğini nasıl sağlayacaksınız?

4- Okulun ek binasına prokat sınıflarının yerleştirilmesini veya kısa vadeli olarak başka bir binayı okulun kullanımına tahsis etmeye yönelik çalışmalarınız var mıdır?”

Kaynak: Gündem
Ekleyen: OA
Sayı: 1083
Haber Arama  

© 2015 Site Sahibi Gündem Gazetesidir.
info@gundemgazetesi.com