31-03-2015
HAYVANLARDA RASYON HAZIRLAMA NEDİR?
Hayvanlarda; sığır, koyun, keçi, kanatlılar olsun yaşayabilmesi ve kaliteli verim verebilmesi için en önemli faktör beslenmedir. Hayvanların bu ihtiyaçlarını (yaşama ve verim payı) karşılayabilmesi için ve bir günde tüketebileceği yeterli miktarda enerji, (karbonhidrat, yağ) protein, mineral, vitamin vs. kapsayacak şekilde hazırlanmış olan birleşimlere rasyon denir. Yani kısacası hayvanın 24 saatlik besin maddeleri ihtiyacını olabildiğince ekonomik, uygun bir oran ve miktarda karşılayan yem karışımıdır.

Rasyonun kalitesi beside ve sütte olumlu sonuçlara sebebiyet vermektedir. Yani hazırlanmış olan rasyon ne kadar kaliteli ise, o kadar kaliteli ürün almak mümkündür.

Bir rasyonun hazırlanabilmesi için bu üç faktöre dikkat edilmelidir.

1. Rasyon, hazırlanacak olan hayvana, durumuna, yaşına ve canlı ağırlığına göre farklılık gösterir.

2. Rasyonu oluşturacak olan yem maddelerinin ve bunlarının besin madde değerlerinin (enerji, protein, tuz, kalsiyum, fosfor dengeleri) bilinmesi gerekir. Bu yem maddelerinin sınırlayıcı değerleri vardır; bunları da bilmek gerekir. Örnek olarak ineklere aşırı yeşil verildiğinde şişkinlik oluştuğu gibi.

3. Hazırlanacak olan rasyonun ekonomik olması en önemli faktördür. Başarılı bir hayvancılık sadece besin değerleri yüksek bir rasyon hazılamakla olmaz. Hayvanın enerji ve besin ihtiyaçlarını karşılayan çok çeşitli rasyonlar hazırlanabilir. Burada önemli olan hem hayvanın besin ihtiyaçlarının karşılanması, hem de ekonomik olmasıdır.
Haber Arama  

© 2015 Site Sahibi Gündem Gazetesidir.
info@gundemgazetesi.com