07-04-2015
Kiraz monilyası ve mücadelesi
Hastalığın ismi Monilia, çiçek monilyası (Monilinia laxa) ve meyve monilyası (Monilinia fructigena) olarak ikiye ayrılır.

Hastalığın bulaşma zamanı çiçekten hasat zamanına kadardır. Hastalık iklim şartlarına göre bazen kuvvetli bazen zayıf epidemi (yayılım,bulaşma) gösterir. Hastalık önce çiçeklerde görülür, kuruyan çiçek demetlerinin bir miktarı sürgünde kalır. Mantar daha sonra çiçek sapından dala geçerek bazen dallarda kanser yaraları oluşturur ve dalı kurutabilir. Çiçekler sapları üzerine kıvrılır ve dala yapışır. Bu yapışma demet etrafındaki zamk salgısıyla oluşur.

Meyvelerde genellikle olgunluğa yakınken enfeksiyon yapar. Meyvelerde çukurlaşma olmaz. Önceleri yumuşak ve kurudur. Bir süre sonra meyve buruşur ve tamamen kurur. Kışı mumyalaşmış meyvelerde ve kanserleşmiş dallarda geçirir.

Mücadelesi

Kültürel önlemler: Hastalığın görüldüğü bahçelerde ağaçlar üzerindeki tüm kuru dallar budanıp yakılmalı, mumyalaşarak ağaç üzerinde kalmış ve yere düşmüş meyveler toplanarak imha edilmelidir.

Kimyasal önlemler: 1. ilaçlama çiçeklenme başlangıcında (%5–10 çiçekte )
2. ilaçlama tam çiçeklenmede (%90–100 )

DİKKAT EDELİM!!! İlaçlama dönemi çiçeklerin açık olduğu zamanda yapılacağından, ilaçlamayı bal arılarının en az faaliyette oldukları saatlarda yapmaya özen gösterelim.
Haber Arama  

© 2015 Site Sahibi Gündem Gazetesidir.
info@gundemgazetesi.com