14-04-2015
Koyunlarda süt verimini etkileyen faktörler
Koyunlarda süt salgılanması ve sağılması için birçok faktörden kurtularak sonuca erişilmesi gerekir. Koyunların süt verimi, fiziyolojik ve çevresel bir çok faktörden etkilenebilir. Bunların içinde başlıca önemli olanları şunlardır.

Embriyo sayısı

Embriyo gizli olan şey, anne karnındaki çocuk anlamına gelir. Koyunların süt verimi ile memenin süt akımının gelişimi arasında bir bağ vardır. Böylelikle gebeliğin sonunda birden fazla embriyosu olan koyunların memesi bir tane embriyosu olana kıyasla çok daha gelişiktir.

Meme emen kuzuların sayısı

İkiz kuzu doğurmuş olan koyunlar tek doğurmuş olanlara oranla %40 civarında daha fazla süt üretmektedir. Tabii ki bu oran koyunun genetik güçlülüğüne ve beslenme koşullarına göre % 26-74 civarı fark gösterebilir. Üçüz veya dördüz doğuran koyunlarda bu oran %100 süt verimine kadar çıkmaktadır. İkiz ve üstü doğuran koyunlarda kuzuların besin ihtiyaçları tekli koyunlara göre daha yüksektir; böylelikle bu ikiz kuzular sık sık annesinin sütünü emer ve memeyi sonuna kadar boşaltır. Bu da mastit hastalığına yakalanmasını engeller.

Doğan kuzunun cinsi ve ağırlığı

Yüksek ağırlıkta doğan kuzular süt verimini %10 arttırmaktadır. Ağır olan kuzular annelerini sık sık emer ve memenin tamamen boşaltılmasını da sağlar. Zayıf olan kuzuların aksine anneyi emmeleri sık değildir ve memeyide sonuna kadar boşaltmamaktadırlar.Bu gibi durumlarda koyun sahibinin memeyi sağıp boşaltması gerekmektedir. Bu yerine getirilmediği takdirde koyunda mastit oluşma tehlikesi vardır.

Koyunun ağırlığı ve beslenme durumu

Büyük bünyeye sahip koyunların süt verimi daha çoktur. Aynı türde olan koyunun beslenme durumu kötü, yani aşırı derecede zayıfsa besi durumu iyi olanlara kıyasla süt verimi çok düşük olmaktadır. Bu sebeple her hayvanda olduğu gibi koyunlarda da beslenmeye önem verilmeli ve rasyonumuzu koyunun durumuna göre hazırlamaya özen göstermeliyiz.

Süt döneminin sayısı

Süt verimi koyunun bulunduğu dönem sayısına göre de farklılık gösterir. Üçüncü dönemde olan bir koyunun süt verimi orta derecelededir ve bu verim de altıncı döneme kadar devam eder. İlk kez doğum yapan bir koyun ile üçüncü defa doğum yapan koyun arasındaki süt veriminde de büyük fark vardır.

Beslenme

En önemli faktörlerden birisi koyunların gebeliğin son zamanlarından başlayıp süt veriminin bitiş zamanına kadar olan beslenmesidir. Beslenme süt döneminin süresini, seviyesini ve memedeki sütün sentezini kontrol altından tutar. Hayvanlara verilen günlük rutin yemlerin yanısıra memenin gelişimi, doğacak kuzunun ideal kiloda ve canlı olması için ekstra besin değeri yüksek yemler de verilmelidir. Bu durumda rasyonlarımıza piyasada bulunan dengeleyecileri bir uzmana danışarak muhakkak eklemeliyiz. Eğer ki doğmuş kuzunun ağırlığı normal ağırlıktan %25’ten aşağı ise süt verimi de düşük olacaktır. Koyunların doğumdan sonraki iki ay süresince besi ihtiyaçları normal besiden üç kat daha fazladır. Koyunların iştahı doğumdan 60 gün sonra fizyolojik olarak normal duruma gelmektedir ve bu geçen sürede vücut depolarından beslenir ve böylelikle de kilo kaybederler. Son olarak da rasyonun kimyasal içeriği sütü nasıl etkilediğidir. Örnek olarak az ölçüde enerji veya protein bulunan rasyonda süt verimi ve sütün enerji değeri düşer, selüloz (κυτταρίνη) yetersiz ise sütün yağ oranı düşer v.b.

Genetik soyu

Süt veriminin ve koyunun karakterinin başlıca en önemli faktörüdür. Has bir sütçü ırkına sahip olmak için sürüye katılacak koçun soy ağacı araştırılmalıdır.

Ve son olarak;

Sağlık

Birçok hastalık ciddiyetine göre süt verimini önemli ölçüde düşürmektedir. Özellikle en önemli hastalıklardan birisi olan mastit hastalığıdır; bu hastalık kısırlık veya meme bezlerine zarar vermesine neden olur.
Haber Arama  

© 2015 Site Sahibi Gündem Gazetesidir.
info@gundemgazetesi.com