29-04-2015
Hayvanlarda bitki zehirlenmeleri
Bu haftaki konumuzu, özellikle sıcakların ani artışa geçtiği bir dönem olması ve bu dönemde bitkilerin hızlı büyümesinden dolayı, hayvanlarca tüketildiklerinde ölümlere neden olan bitkisel zehirlenmelere ayırdık.

Genelde bitkiler çok çeşitli zehir içerirler. Özellikle zehirsiz olarak bilinen bitkiler bu dönemde hızlı bir büyüme gösterdiğinden zehirlenmelere sebebiyet verebilir. Bu nedenle hayvanların bitki türlerine göre ne gibi belirtiler göstereceği hakkında kesin bir şey söylemek olası değildir. Bununla birlikte zehirlenme belirtileri olarak aşağıdaki noktaları sayabiliriz.

Özellikle bu dönemde merada otlayan koyunlarda;

- Görünür hiçbir neden olmadan ani ve anlaşılmaz hastalık durumları,

- Ateşli durum görülmeden merkezi sinir sistemi ya da sindirim organlarında ani rahatsızlık görülmesi ve sürü içinde birçok hayvanın aynı durumda olması,

- Kalbin hızlı atışı, mide ve bağırsaklarda bozukluk,

- Takatsizlik, koma durumu ve nefes alma zorluğu,

- Ani ishaller ve ölümler gözlenebilir.

Bitki zehirlenmesinde koruma

Bitki zehirlenmesinde tedavi zordur. Korunma daha önemli ve daha kolaydır. Korunma, öncelikle, zehirli bitkinin tanınmasına, o çevrenin funda, çalılık, çayır-mera ve ağaçlarının bilinmesine bağlıdır. Bitki zehirlenmelerine karşı aşağıdaki önlemler düşünülebilir:

- Koyunların su içmesi ve yürümesi zehirlenme belirtilerini hızlandırabilir. Bu yüzden zehirli bitki yedikleri şüphelenen hayvanlar sudan uzak tutulur ve yürütülmezler.

- Aç koyunlar zehirli bitkilere karşı daha duyarlıdırlar. Bu nedenle aç koyunların meraya gönderilmeden önce ot ve samanla açlıklarının giderilmesi sağlanmalıdır.

- Koyun otlaklarının bakımına ve iyileştirilmesine özen gösterilmelidir.

- Koyunlar yeteri kadar yararlı bitkiler bulunursa zehirli bitkileri yemezler. Zehirli bitkiler aslında daha az lezzetlidir ya da lezzetsizdirler.

- Koyun otladıkları çevre ve meralarda zehirli bitkiler çobanlar tarafından tanınması
gerekir. Zehirli bitki tanınırsa bunlardan mera temizlenir ya da bunlara karşı alınacak önlemler bilinir. Kimi bitkilerde belirli devrelerde zehirlidir. Bu gibi devrelerde koyunlar meraya gönderilmez.

- Zehirli bitkiler, çoğunlukla yararlı bitkilerden daha önce gelişirler. Bu yüzden merada yararlı ve zararsız bitkiler tam olarak gelişmeden koyunları buraya salmamak gerekir.

- Hayvanlar arasında zehirlenme belirtileri görülür görülmez, sürü hızla o bölgeden uzaklaştırılmalıdır.

Özet olarak, koyunlar özellikle meradaki bitkiler, ince yağmurlarla ıslandığı ya da çiğ ile nemlendiği zaman aç olarak meraya gönderilmemelidir. Bu durumda zehirli bitkilerin etkisi fazla olmakta ve zehirlenmelere neden olmaktadırlar.
Haber Arama  

© 2015 Site Sahibi Gündem Gazetesidir.
info@gundemgazetesi.com