29-04-2015
Koyunların aşım döneminde beslenmesi nasıl olmalıdır?
Flushing (Flaşing) eskiden günümüze kadar kullanılan, koyunların aşımdan 3-4 hafta önce başlayıp, 2 hafta sonrasına
kadar devam eden rasyonlarına takviye yem olarak konulan (0,25-0,80 gr/günlük, %14-16 protein içeren) yönteme flushing denir.

İster beslenme olsun, ister yemlerin besin kalitesi olsun aşımdan önceki dönemin önemi büyüktür. Böyle bir uygulama ile amaç koyunlardan maksimum döl verimi almaktır.

Bu yöntemle döl tutma oranı % 15-20 artar, ikizlik oranı artar.

Flushing beslenme yöntemi tüm koyun cinslerinde aynı değildir. Döl verimi düşük olan koyunlarda da bu yöntem işe yaramakta olup etkili sonuçlar elde etmenizi sağlar.

Bu dönemde koç katımından 4 hafta önce koyunların önlerine kaba yemlere ilave olarak günlük 100 gr kadar tahıl ya da besi yemi konulmasına başlanır. Daha sonra bu miktar yavaş yavaş arttırılarak günlük 500 gr seviyesine getirilir. Enerji bakımından zengin bir yoğun yem ya da besin maddesince zengin kaliteli kuru çayır otları da kullanılabilmektedir.Bu uygulamaya koç katımından iki hafta sonrasına kadar devam edilir.

Koyunlarda flushing yemlemesinin yumurtlama oranına etkisiResimde de görüleceği gibi, Flushing yemlemesi ile olgunlaşan yumurta sayısı artmakta ve annenin canlı ağırlık artışı yükselmektedir.

Bugünkü uygulamalarda çiftleşmeden 4 hafta önce ilave yemlemeye başlanmakta ve arzu edilen maksimum yumurtlama oranına ulaşılmaktadır. Ancak, ilave yemlemenin 8 haftaya çıkarılması annenin canlı ağırlık artışını iyileştirmesine karşın yumurtlama oranında herhangi bir ilave iyileşme meydana getirmemektedir.
Haber Arama  

© 2015 Site Sahibi Gündem Gazetesidir.
info@gundemgazetesi.com