25-05-2015
KOYUNLARDA YAZ BESLEMESİ
Bol yağışlı bir ilkbahar döneminden sonra hayvan besicilerinin hayvanlarını otlatabileceği gür meralar oluştu. Koyunlar geviş getiren grubundan oldukları için ağıldaki kış beslemesinden meradaki yaz beslemesine geçerken, ani yem değişikliği yapılmamasına dikkat edilmelidir.

Geviş getiren otçul hayvanların mideleri 4 bölmeden oluşmaktadır. Bu bölmelerden biri
olan işkembe'de (rumen) bulunan mikroorganizmalarının adaptasyonunun sağlanması için,
her türlü yem değişimi kademeli olarak yapılmalıdır. İlkbaharda kuru yemden yaş yeme geçerken, sonbaharda yaş yemden kuru yeme geçerken geçişler yavaş yavaş yapılmalı, yemin biri azaltılırken diğeri arttırılmak suretiyle en az 1 haftalık sürede geçiş yapılmalıdır.

Ot bakımından zengin ve körpe olan meralar koyunlarda süt verimini uyarır, ayrıca böyle
meralar sindirim sistemi kapasitesi sınırlı olan genç hayvanlar için çok uygundur. Kuzuların besisi meranın kaliteli ve bol olduğu döneme denk getirilirse hiç ilave yem verilmeden süt kuzusu olarak pazarlanabilir. Kalitesiz meralarda otlayan yeni doğmuş kuzulara doğumdan bir ay sonra ilave olarak 100-200 gr/gün hazır yem sağlanmalıdır.
Koyunlar vücutlarında depoladıkları vitamin A ile verim düşüklüğü olmaksızın 3-4 ay
idare edebilirler. Merada otlayan kuzularda karaciğerdeki vitamin A'nın tamamen
tükenmesi yaklaşık 200 gün sürer-ki buda satılacak kuzuya vitamin A takviyesi
gerektirmez.

Koyunların su ihtiyacı çok önemlidir. Yetersiz su tüketimi verim düşüklülüğüne neden olur. Su ihtiyacı normalde kuru madde tüketiminin 2 katı kadardır. Gebe koyunlarda kuru madde tüketiminin 7 katı, süt verimi döneminde bulunan koyunlarda ise 15 katı suya ihtiyaç vardır. Ergin koyunlar ortalama olarak günde 3,8 litre su tüketir, kuzularda yaklaşık bu miktarın yarısı gereklidir. Koyunlara temiz ve sürekli su verilmeye özen gösterilmelidir. Sulama yalaklarında yapılan bölgelerde yalaklar sık sık yıkanarak yosun tutması önlenmelidir. Hayvanları durgun gölet veya bataklık sularında sulamak paraziter hastalıkların bulaşmasına ve yayılmasına sebep olur.

Koyunların genel olarak tuz ihtiyaçları kuzularda % 0,38 koyunlarda % 0,08 0,16 tuz içeren rasyonlarla karşılanır. Merada beslenen bir koyuna aylık olarak 250-300 g tuz verilmesi gereklidir. Piyasada bulunan yalama kalıp halinde tuz verilmesi tavsiye edilmiyebilir, çünkü hayvanlar ısırmaya çalışarak dişlerine zarar verebilirler. Alkali topraklarda otlayan koyunlara tuz verilmesi gerekli değildir. Tuz yetersizliği iştahın bozulmasından, hayvanların toprak, çakıl yemelerinden, diğer hayvanların terlerini yalama gibi davranışlarından anlaşılabilir.
Haber Arama  

© 2015 Site Sahibi Gündem Gazetesidir.
info@gundemgazetesi.com