20-05-2015
FUEN Kongresi Gümülcine’de…
Gümülcine 13- 17 Mayıs tarihleri arasında çok önemli bir kogreye ev sahipliği yapıyor. Kısa adı FUEN olan “Federal Union of European Nationalities”, yani Türkçe ismiyle “Avrupa Halkları Federal Birliği, Avrupa’daki azınlıkların haklarını savunan ve bu azınlıkları biraraya getiren en büyük ve en önemli çatı kuruluşu. Avrupa’daki yerli ve ulusal azınlıkların savunuculuğunu üstlenen bu kuruluşun ortaya çıkışı 1949 yılına rastlıyor. Yani önemli olduğu kadar eski ve köklü bir kuruluş. FUEN’in Batı Avrupa ağırlıklı yapısı ise 1989 ve 1990’daki gelişimlerle değişime uğruyor ; Orta ve Doğu Avrupa’daki azınlıkları da bünyesine katarak bugünkü yapısına kavuşuyor.

Avrupa'da 400'den fazla azınlık grubu bulunuyor. Bu da her 7 Avrupalı’dan birinin ya bir yerli azınlığa mensup olduğu ya da bölgesel veya azınlık dili konuştuğu anlamına geliyor.

FUEN’in, Avrupa’nın 32 ülkesinde yaklaşık 90 üye kuruluşu bulunuyor. Batı Trakya Türk azınlığını, merkezi Almanya’da olan ABTFF’nin yanı sıra, Batı Trakya Azınlığı Yüksek Tahsilliler Derneği ile Dostluk Eşitlik Barış Partisi temsil ediyor. FUEN’in Yunanistan üyeleri arasında Atina’daki İstanbul Rumları Ekumenik Federasyonu, Makedon azınlığın Florina’daki Gökkuşağı Partisi de yer alıyor.

FUEN, Avrupa Birliği, Avrupa Konseyi, Birleşmiş Milletler, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) gibi uluslararası kuruluşlar nezdinde azınlıkların sözcülüğünü üstlenerek, etkin ve güçlü bir yere sahip. ( yer edindi)

Kongre çalışmalarının yanı sıra, FUEN çatısı altında üç çalışma grubu faaliyet gösteriyor. Bu üç çalışma grubundan biri de Türk Azınlıklar Çalışma Grubu (diğerleri ise Alman ve Slav Azınlıklar Çalışma Grupları).
Hatırlayacaksınız, geçen yıl Kasım ayında Türk Azınlıkları Çalışma Grubu’nun ilk toplantısı Ankara’da yapılmış, FUEN’e üye olan Batı Trakya Türk azınlığı kuruluşlarının yanı sıra, Oniki Adalar’daki Türk azınlık temsilcileri, Rusya, Türki Cumhuriyetleri ve Ukrayna’dan da temsilciler toplantıya katılmışlardı.

13-17 Mayıs tarihleri arasında Gümülcine’de, ABTTF, BTAYTD ve DEB Partisi’nin ev sahipliğinde gerçekleşen kogreye 20 ülkeden, 30’dan fazla azınlığı temsilen 150 kişi katılıyor.

Azınlığımızın temsilcileri, üyesi oldukları FUEN kongrelerinde düzenli olarak azınlık sorunlarını dile getiriyorlar. Ayrıca FUEN yetkilileri çeşitli vesilelerle bölgemizi ziyaret etmiş ve azınlık temsilcileriyle sorunları yakından görüşmüşlerdir. Ancak FUEN ilk kez bu kadar geniş katılımlı bir açılım gerçekleştiriyor bölgeye. Aslında bu Batı Trakya için bir ilk. Batı Trakya Türk azınlığı sorunlarının bağımsız ve objektif biçimde ele alınacağı uluslararası bir toplantı, ilk kez Batı Trakya’da gerçekleşiyor. Bu kongre çalışmaları sırasında sorunlarımıza, Avrupa’da yaşayan diğer azınlıkların gözünden bakılacak. Sorunlar anlatılacak, anlatılmakla da kalınmayacak yerinde gözlenecek, görülecek.

Sorunlarımızı uluslararası düzeyde dile getirmek açısından oldukça önemli olduğuna inandığım bu toplantının bölgemizde gerçekleşmesine ön ayak olan azınlık kuruluşlarımıza ve azınlığın sorunlarının her zaman yanında olan FUEN yetkililerine ve üyelerine teşekkürler.
Haber Arama  

© 2015 Site Sahibi Gündem Gazetesidir.
info@gundemgazetesi.com