18-05-2015
Koyun doğum toplulaştırılmasında süngerleme metodu.
Koyunlarda kızgınlık genelde mevsimine bağlıdır.Çeşitli bölgelerde farklı zamanlarda olmak üzere yaz ve sonbahar döneminde koyunlar kızgınlık gösterirler.Koyunlara kızgınlık 28-30 saat devam etmekte olup 14-19 günde bir tekrar eder.

Sürüde doğumların toplulaştırılması

Koyunlarda kızgınlığın toplulaştırılması, progesteron hormonunun dışarıdan verilmesi sonucu koç isteğinin uyarılması çalışmasıdır.Bu uygulama sayesinde koyunlar aynı tarihlerde koç alma isteği gösterirler ve gebe kalan koyunlar aynı tarihler de doğum yaparlar. Koyunlarda kullanılan bu yöntemlerden en yaygın olanı süngerleme metodudur.

Süngerleme metodu

Süngerleme metodu,dezenfekte edilmiş plastik borunun ucuna konan ve ucunda sentetik bir ipliği olan,genellikle 2 cm uzunluğunda 1 ile 5 cm çapındaki süngerler vajina içine 10 ile 15 cm derinliğe piston aracılığı ile yerleştirilir.Piston çekilince progestron hormonu emzirilmiş sünger içeride kalır ve süngere bağlı sentetik ip dışarıdan görülür.Bu sünger 10- 14 gün vajinada bırakıldıktan sonra dışarıda kalan ip ile süngerler çıkarılır.Sünger daha sonra yakılarak imha edilir.Süngerler çıkarıldıktan 3- 4 gün sonra koyunlar kızgınlık göstermeye başlar ve bu arada koçlar süreye katılarak koyunların aynı anda gebe kalınması sağlanmış olur.

Doğum toplulaştırmanın yararları

Aşım çok kısa bir süreye sıkıştırılmakta ve böylece bir yılda iki doğum iki yılda üç doğum gibi kuzulama aralığının daraltılmasına yönelik uygulamalrı kolaylaştırmaktadır.

Aşım mevsimi kısaltılarak doğum dönemide kısaltılmaktadır ve böylece beslenme,bakım,işgücü vb.diğer işlerinin verimliliğinde artış olur.

Başarılı toplulaştırma ve çiftleştirmeyi izleyen dönemde sütten kesim ve besi için aynı yaş ve canlı ağırlıkta kuzu topluluğu oluşarak üreticiye özellille kuzu etini topluca pazarlama olanağı sağlamaktadır.

Normal çiftleştirme mevsiminde ikizlık oranının arttırılması dışında mevsim dışı kuzulatmayı sağlamaktadır.

Aşım mevsiminin dolayısıyla kuzulatmanın düzenlenmesiyle yılın birkaç döneminde pazarlanacak ürün bulunmakta ve özellikle kuzu etinin iyi pazarlanabildiği dönemde üreticinin kuzu eti üretime yönelmesine imkan vermektedir.
Haber Arama  

© 2015 Site Sahibi Gündem Gazetesidir.
info@gundemgazetesi.com