08-06-2015
SİLAJ
SİLAJ

Verimli bir geviş getiren (koyun, keçi, sığır) beslemesi kaliteli kaba yem kaynaklarının sağlanması ile gerçekleşmetedir. Teknolojinin gelişmesi ile birlikte tarım sektörün'de bugün yeşil yem üretimi daha üst düzeyde yapılıp silolanma ile değer kaybetmeden korunur hale gelmiştir.

Yunanca ενσίρωση diye belirtilen silaj, suca zengin yemlerin biçildikten sonra havasız bir ortamda süt asidi bakterilerinin etkisiyle mayalanması sonucu elde edilen yemlere silaj veya silo yemleri denir.Bu yemin saklandığı yere de silo veya silaj çukuru denir.

Silaj'ı bir başlık altında yazmak, detaylarına belirtmeden tamamlamak bence yanlış olur, kısacası silaj yem bitkisinin biçiminden, havasız ortama yerleştirilmesine ve bulunduğu ortamdan alınıp hayvana verilmesine kadar önemli bir konudur. Genel olarak silaj hakkında, hazırlanmasından, faydasından, dikkat edilmesi gereken noktalardan şöyle bahsedebilirim.

Doğru silaj hazırlanması için şunlar önemlidir.

Bitkinin biçim zamanı.Örnek olarak mısır hasılı için dane ile koçan arasında oluşan siyah çizginin görüldüğü dönem en uygun hasat zamanıdır.

Bitkinin parçalanması.Örnek olarak mısır silajının koçanlarını iyi parçalanmaması sonucunda tüketilen mısır daneleri sindirim sisteminden olduğu gibi geçmektedir ve buda enerji kayıplarına yol açmaktadır.

Silaj ekimi.Ekilecek bölgeye uygun tohum çeşidinin seçilmesi,tohumların hastalık ve zararlılar(haşarat)için ilaçlanması,ekilecek çeşidin yaprak sayısının ve yaprak oranının fazla olması gibi hususlara dikkat edilmelidir.

Silaj satın alıyorken nelere dikkat edilmelidir

Silajın iyice sıkıştırılması ve hava almayacak şekilde kapatılması çok önemlidir.Hava alan bir silajın sıcaklığı artar-kontrol altına alınmassa kahverengi veya siyah renge dönüşerek besin değeri düşer ve protein sindirimi azalır.

Sirke asidi veya şarabi bir koku vermesi ve zeytin yeşili bir renge sahip olması gerekir.
Kaliteli bir silaj da pH(bir çözeltinin asitlik veya bazlık derecesinden tarif eden ölçü birmidir)3,8-4,2 arasında olmalıdır.

Kaliteli bir silaj yeminde doku bütünlüğü bozulmamış olmalı,hangi yem maddesinden yapıldığı kolayca anlaşılmalıdır.

Hazırlanan silaj yemi hayvanlara verilmezden önce bozulmuş kısımlar varsa bunlar iyi bir şekilde temizlenmelidir.

Silaj da bozulmayı önlemek için günlük 15-30 cm kalınlığında bloklar kesilip hayvanlara verilmelidir.

Hayvanlara verilen silajlar günlük tüketime sunulmalıdır.

Genel olarak silaj,yapımından 3-4 hafta sonra hayvanlara verilecek olgunluğa ulaşabilir.Olgunlaşan silaj hemen yedireleceği gibi 2 yıla kadar da bekletilebilir.

Bitkilerin sap ve kısımları bozulmadan kalmalı,yapışkan bir görünümde olmamalıdır.

Bir de silaj’ın faydaları şunlardır

Suca zengin kaba yemlerin yetişmediği kış aylarında hayvanların ihtiyacını karşılar.

Yeşil yemler tazeliğini korudukları ve hoş koku, tat ve yumuşaklığa sahip oldukları için hayvanlartarafından sevilerek tüketilir.

Depolanması kuru ota nazaran çok daha kolaydır.

Uzun süre değerini kaybetmeden saklanabilme imkânına sahiptir.
Besin madde kaybı minimum seviyededir.

Silolama yöntemi ile tarla erken boşaltılmış olur ve ikinci bir ürün ekimine hazırlanabilir.
Silaj sindirimi kolay, besin değeri yüksek bir yem¬dir.

Tarlada silaj hasadı yapılırken zararlı otlarda hasat edileceği için tarla temizliğine yardımcı olur.

Silaj yapılacak yem bitkilerinin içerisindeki yabancı otlar, mayalanma sebebiyle zararsız hale gelir.

Birim olarak daha küçük alanlarda depolama imkanı sunar. Örneğin,1 ton silaj 2 m3 alanda saklanabilirken, 1 ton kuru ot 14 m3 yer kaplar.

Kuru ot gibi yangın tehlikesi yoktur.

Kurutulduğu zaman sertleşerek hayvanların yiyemediği bir çok bitki silaj yapıldığında hayvanlar tarafından iştahla yenir.

Pratik bir bilgi verecek olursak

Silajın nem içeriğinin pratik olarak belirlenmesinde şu yöntemi kullanabiliriz:

Yem bitkisi avuç içine alınır ve 30 sn boyunca sıkıştırılır. Eğer; parmaklar arasından su damlıyorsa, nem oranı %75-85 bitki aldığı şekli koruyor ve avuç içi ıslanmışsa, nem oranı %68-75 bitkinin şekli yavaş yavaş bozuluyor ve avuç içerisinde ıslaklık yoksa nem oranı %60-67’dir.

Nem oranının %70’den fazla olması uygun olmayan ve istenmeyen bir durumdur

Haber Arama  

© 2015 Site Sahibi Gündem Gazetesidir.
info@gundemgazetesi.com