15-06-2015
TÜTÜN MİLDİYÖSÜ (ΠΕΡΟΝΟΣΠΟΡΟΣ) (Peronospora tabacina)
Çeşitli yollarla tütün yaprağı üzerine gelen taze bir konid (tohum), eğer orada küçük bir su damlacığı bulursa hemen çimlenir. Yaprak dokusuna çim tüplerini salar, bir süre hücre aralarında gelişerek yeniden konidiler vermek üzere stomalardan yaprak yüzeyine çıkar. Bu süreye fungusun “kuluçka” veya “inkubasyon” devresi denir. Bitkinin duyarlılığına ve çevre koşullarına göre bu süre 4 ile 11 gün arasında değişir. Fungus, her kuluçka sonunda yeni bir döl oluşturarak çevreye yayılır ve salgınlar yapar. Hastalığın gelişmesi için en uygun sıcaklık dereceleri 18–24 C ‘ler arasıdır, 2 C’nin altında ve 27 C’nin üzerindeki sıcaklıklarda gelişme durur.

Fidelerin toprak yüzeyine çıkmasından itibaren, hasat sonuna kadar geçen süre içerisinde tütünler bu hastalığa yakalanabilirler. Hastalığa yakalanan fideler sağlamlara oranla daha sarıdır. Bu sarılık, fidelikte bulaşmanın başladığı yerden çevreye doğru genişler. Hasta fidelerin yaprakları bombeli bir görünüm alır ve uç kısımları hafifçe aşağıya kıvrılır. Üstten sarımsı görülen yaprakların alt yüzlerine bakılacak olursa grimsi veya kirli beyaz – açık eflatun renkli bir tabaka görülür. Hava koşulları hastalığın gelişmesine uygun giderse, lekeler büyür ve tüm yaprağı kaplar. Böyle bitkiler gelişemez ve kururlar. Tarlada hastalık belirtileri daha çok alt yapraklarda görülür. Yapraklar üzerindeki ilk belirtiler, açık yeşil daha sonra sarıya dönen lekelerdir. Bu lekeler kısa zamanda büyür, lekeli bölgeler kurur ve daha sonra yaprak delinir ve yırtılır. Hastalık bitkiye büyüme konisinden bulaşırsa, bitkilerde gelişme durur ve yapraklarda anormallikler oluşur.

Fidelikte, tohumların çimlenip fidelerin toprak yüzeyini örtmesinden sonra, tarlada ise dikim işi bittikten sonra ilaçlamalar başlanmalıdır. Hastalığa dayanıklı fidelerde haftada bir, duyarlı fidelerde aralıksız dört günde bir ilaçlama yapılmalıdır. Tütün mildiyösü mücadelesinin amacı, hastalık bulaşmasından bitkiyi koruyucu ilaçlama yapmaktır. Fidelerin ilaçlanması, sabahları yapılan sulamadan 1–1,5 saat sonra yaprakların üzerine su damlacıklarının kurumasından sonra yapılmalıdır. Son yıllarda yağmurların artması hastalığın daha kolay ve hızlı bir şekilde yayılmasına neden olur.
Özellikle yağışlı havalarda ilaçlamalara dikkat edelim.
Haber Arama  

© 2015 Site Sahibi Gündem Gazetesidir.
info@gundemgazetesi.com