15-06-2015
İskeçe Muzaffer Salihoğlu Özel Gündüzlü Azınlık Ortaokulu ve Lisesi 10 Mayıs 1965’ te Kuruldu -5-
Muhterem heşehrilerim;

Bu hafta sizlerle paylaştığımız sohbetimiz 19 Mart 1952 tarihli ve 502 sayılı “TRAKYA” gazetesinden alıntıdır.

Bugün dahi Batı Trakya Türklerine örnek olacak yazıyı, büyük ve eşsiz insan Üstad NURİ efendi o dönemin Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Sofokli VENİZELOS’un mahiyetinde Ankara’yı ziyaretleri dönüşünde kaleme aldığı bu yazıyı bütün Batı Trakyalı soydaşlarımızın okumasını rica ederiz.

Niçin mi?

“BİR İŞİ GERCEKLEŞTİREBİLMEK İÇİN, HERŞEYDEN ÖNCE PARA BULMAK LAZIMDIR. BİZ BU FİKİRDE DEĞİLİZ . HER ŞEYDEN ÖNCE YAPILACAK İŞİN LUZUMUNA İNANMAK VE ONUN FAYDALARINI TESPİT ETTİKTEN SONRA TEŞEBBÜSE GEÇMEK LAZIMDIR.” diyen Üstad NURİ efendi, yani yürek olmadıktan sonra, inanç olmadıktan sonra önce “PARA”olsa neye yarar, inançlı bir ruhla hareket ederek başarıya ulaşılabilir, mesajını üstad NURİ efendi tam 63 yıl önce vermiştir.

Ama devamında da şöyle diyor Üstad NURİ efendi;
“Münevver yetiştirmek için bel bağlayabileceğimiz yegane müessese bir ortaokul olabilir. Öğretmenleri Türkiye’den gelecek bir ortaokuldan gerek Türk lise ve öğretmen okullarına gerekse Rum lise ve üniversitelerine göndermek üzere talebe yetiştirebiliriz. Hiç bir yere gitmeseler bile seviyesi yüksek, Türk diline vakıf ortaokul mezunları, esnaf veya rençperimiz bulunması da son derece mühim bir kazanç olacaktır.”

Üstad NURİ efendinin;
“Hey hemşehri! Kendi okulunu kur, kendi “ANADİLİNİ” çocuklarına öğret, ama TÜRKÇE kadar RUMCA’da öğret” uyarısı bugün de hepimizin önemle bu tavsiyelere uyarak çocuklarımızı eğitmek herhalde yarım asır önce bu hatırlatmalara uymamız doğru olur dersek herhalde hiç bir hemşehrimizin itirazı olmaz diye düşünüyoruz.

Onun için de biz bugün bir an dahi tereddüt etmeden üstadın okuduğunuz makalesini de göz önüne alarak bütün Batı Trakya Türklerine şöyle diyoruz:

“Muhterem hemşehrilerim;
ANADİLİMİZ TÜRKÇE’yi okutan okullara sahip çıkınız. Bu okulların ayakta kalabilmeleri için bütün azınlık ailesi hep birlikte mücadele edelim. Eksikliklerini tamamlayalım ve yarınlar için azimli, kararlı, ve hiç bir şeyden çekinmeden tam eğitimli bir gençlik yetiştirelim” diyerek yarın sabah azınlık okullarının kapılarının önünde buluşalım mı?

Sohbetimizi üsdat NURİ efendinin şu cümlesi ile tamamlıyoruz:
“Her iş başlangıçta biraz zordur. Fakat başlanır başlanmaz bir çok kolaylıklar bir birini takip eder.”
Haber Arama  

© 2015 Site Sahibi Gündem Gazetesidir.
info@gundemgazetesi.com