28-07-2015
YUNANİSTAN HAYVAN BESİCİLİĞİ TERİMLERİ – BÖLÜM I
Ενιαία αίτηση ενίσχυση : Birleştirici destek primi dilekçesi diye tanımlayabileceğimiz, Yunanistanda bir çiftçinin Yunanistan destek onlemlerini kapsayan ve o yıl içerisinde ekimini yapacağı tarlaların tarla beyannamesi ile birlikte yapılan tek dilekçe türüdür. Tütünün desteklenmesi bu prim üzerinden yapılmaktadır. 2015 yılı birleştirici destek primi Tarım Beyannamesi (dilosi kalliergias) ve hayvan yetiştiriciliği uretimi icin ELGA tarafindan sigortalandırılmasını ve Çiftçiler kütüğüne ve tarım işleme kayıt dilekçelerini icermektedir.

ΜΜΖ (Μονάδες Μεγάλων ζώων) : Doğrudan, aracısız destek primlerini ilgilendiren kanunların uygulanması için madde 1254/1999 kurultayı, 17 Mayıs 1999 alınan kararın Ortak Pazar Kurumlarının kapsamında sığır eti sektörü için uygulanır. Büyük baş hayvan birimi (Μονάδες Μεγάλων ζώων) her işletmede beslenen hayvanların cinsi ve sayılarını samansı bitkiler yeterliliği göz önüne alınarak işletmenin prim haklarınn sınırlandırılmasını öngörmektedir. Söz konusu prim hakkı üreticilere, erkek büyükbaşlara özel prim hakkı, emziren ineklerin korunması için prim hakkı gibi durumlarda verilir. Bu prim haklarının verilebilmesi için işletmedeki hayvan sayısını “ yoğunluk göstergesi” diye tanımlayabilriz. MMZ tanımı işletmede hayvanların beslenmesi için samansı bitkiler arazisi ile ilişkilidir.

Özel prim hakları, yoğunluk göstergesinin belirlenmesi için erkek büyük baş hayvanlar, emziren inekler, danalar ve koyun-keçi ve sağmal inekler göz önünde bulundurulur.

MMZ Büyük baş hayvanların birimi (Μονάδες Μεγάλων ζώων) çevre sınırlandırılmasın göre eksik bölgelerin desteklenmesi için uygulanan önlemdir. Yoğunluk göstergesi (δείκτης πυκνότητας) işletmedeki otlayan hayvan sayısı baz alınarak belirlenir. MMZ’ nin dönüştürülmesi için bazı tablolar kullanılır. Sığır eti sektörü için tablo kullanılarak yapılan dönüştürülmede (ineklerde: 1,0 MMZ) kulanılır.

Δείκτης πυκνότητας : Yoğunluk göstergesi, 10 dönüme göre belirlenmiş MZK (Mονάδων Ζωικού Κεφαλαίου) Hayvan Başı Birim sayısıdır.

ΜZK (Μονάδες Ζωικού Κεφαλαίου): Organik Hayvancılık ihtiyaçları için Hayvan Baş’ını Hayvan Başı Birimi’ne dönüştürmede kullanılan Dönüşüm tablosudur.

α/α Tür & Hayvan kategorisi - MZK’ya dönüştüren katsayı
Α Büyük başlar - 1,00
1 Sağmal inekler - 1,00
2 Besi inekleri (emziren) - 1,00
3 6 aylık yaşından büyük olan erkek danalar - 1,00
4 6 aydan yukarı olan buzağılar - 0,60
Β KOYUN-KEÇİ
1 Koyun- keçi bir yaşından büyük - 0,15

Yunanistan hayvan yetiştiriciliği birimleri bölüm II bir sonraki derleme’mde.
Haber Arama  

© 2015 Site Sahibi Gündem Gazetesidir.
info@gundemgazetesi.com