12-10-2015
Çocuğun Eğitiminde Oyunun Önemi
Çocukları oyun oynarken gözlemlemek, onların oyun esnasındaki davranışlarını takip etmek, bizlere çocuklarımızın iç dünyası ve ruh haliyle ilgili çok güzel ipuçları verebilir. Örneğin, evcilik oyununda bebeğine sürekli vuran ve bağıran bir çocuk, ailesinden de aynı davranışı görmektedir muhtemelen ! Ya da sürekli mızıkçılık yapan, her zaman kendi istediği oyunların oynanması için direten bir çocuk da, evde her istediği yapılan şımartılmış bir çocuktur.

Dolayısıyla evde yaşananlar, aile içi sorunlar, genellikle çocuğun oyunlarında yer almaktadır. Anne baba, çocuğun evcilik oyunlarını izlediğinde, evde yaşanan hangi olumsuzlukların çocuğu etkilediğini anlayabilirler.

Çocuklar oyunlarında, diğer çocuklarla iletişim kurarak farkında olmadan öğrenirler. Işbirliği kavramı gelişir. Yaratıcılıkları ortaya çıkar, hayal güçleri gelişir.

Çocuklar oyun yolu ile düşünerek deneyim kazanırlar. Etraflarındaki eşyaların, özelliklerini de deneme yanılma yoluyla öğrenirler.

Oyunlar, çocukların fiziksel gelişimlerine ve sosyalleşmelerine de yardımcı olurlar. Çocuğun saldırgan olmaması için, birikmiş enerjisinin boşaltılması gerekir. Bunun için, oyun en uygun yöntemdir. Çocuk, oyun oynarken koşar, düşer, bağırır, güler, ağlar. Bu duygular ve hareketler sayesinde de, içinde birikmiş olan enerjiyi dışarıya atar. Bu da çocuğun ruh sağlığı açısından önemlidir. Çünkü sıkıntısını içınde biriktiren, oyun oynamayan çocuklar, zamanla ruhsal sıkıntılar ve sorunlarla karşılaşabilirler.

Çocuk oyunları gerçek yaşamın aynasıdır aslında! Çocuklar paylaşmayı, insan ilişkilerini, insanlar arasındaki çatışmaların nedenlerini ve sonuçlarını, karar vermeyi, sorunları çözmeyi, çevrelerini tanımayı ve anlamayı oyun içerisinde öğrenirler. Mesela bahçede saklambaç oynayan çocuklar, saklanırken aynı zamanda ağaçları, yaprakları, böcekleri, kuşları inceleyerek yeni şeyler keşfederler. Oyunlar içindeki kurallar da çocuğu hayata hazırlar.

Oyun, çocuğun zihinsel gelişimine de katkı sağlar. Çocuğun karar verme, düşünme, değerlendirme, yorum yapabilme yetenekleri de oyunla gelişir.

Çocuklar, oyunlarda eşitliği öğrenirler. Oyun çocuğu eğlendirirken, ona hayatı da öğretmektedir. Evde anne babalar, okulda ise öğretmenlerin, çocukların bedensel, zihinsel, dilsel, sosyal ve duygusal gelişimlerini desteklemek için, oyuna önem vermeleri gerekir.

Oyunlar, çocukların eğitiminde etkili birer araç oldukları için, oyuna gerektiği şekilde yer verilmelidir. Evde uygun ortam sağlanmalı, okulda ise gerek beden eğitimi derslerinde, gerekse diğer derslerde oyunla öğrenmeye yer verilmelidir. Öğretmenlerin, çocukların kendilerini ifade edebilmelerine yardımcı olması açışından buna dikkat etmeleri önemlidir.
Haber Arama  

© 2015 Site Sahibi Gündem Gazetesidir.
info@gundemgazetesi.com