26-10-2015
Batı Trakya Türklerinin Yunan Parlamentosu’na ilk seçtikleri 4 Türk milletvekili 1 Kasım 1920 seçimlerinde
Muhterem hemşehrilerim;

20 Eylül 2015 Pazar günü yapılan milletvekil seçimlerinde Batı Trakya Türkleri 4 Türk milletvekili seçerek Yunan Parlamentosu’na gönderdi. Peşinen söyleyelim, bu neticenin böyle olmasına sebep hiç şüphesiz Yunan Parlamentosu’nun bundan bir kaç yıl önce düzenleyip uygulamaya koyduğu seçim sisteminin büyük rolü olmuştur.

Bu seçim sisteminin getirdiği bu olay için çoğunluk insanı kah yazılı, kah sözlü eyvahlanıp durduğunu okuyoruz, duyuyoruz. Bizde eşsiz insan üstad NURİ efendiden taa 1828’den 16 Şubat Pazar günü bütün milletvekili seçimlerinin cereyan safhalarını ve neticelerini içeren iki dosya mevcut.

Son seçimlerde 4 Türk milletvekili seçtiğimiz için eyvahlanan ve bize sürü deyip hakaret eden efendilerin içleri rahatlasın diye geçmişten bir iki not aktaralım ki rahat uyusunlar. Hatta yüksek izinlerini alarak şunu da kendilerini hatırlatalım.

“Bu sürü dediğiniz Batı Trakya Türkleri bu vatan için istendiği zaman CANINI, MALINI, gık demeden vermiştir ve bu ülkenin kanunlarına son derece saygılı Yunan vatandaşı olduğumuzu bütün dünya bilir. Kiriyoslar.”

Bize sürü diyenler de lütfen bu kadar incitmesin. Mesajımızı aldınız mı? “KİRİYALAR, BAYANLAR” ve “KİRİYOSLAR, BAYLAR”
4 TÜRK MİLLETVEKİLİ FASLINA GELİNCE:

Muhterem hemşehrilerim;

Birinci Dünya savaşı sonunda Yunanistan’ın müttefikleri galip devletler özellikle Batı ve Doğu Trakya’yı özel bir anlaşma ile Yunanistan’a verdiler.

Ve Yunanistan Türkiye ile savaş halinde iken: Yunanistan 1 KASIM 1920 PAZAR GÜNÜ SEÇİME GİTMİŞTİR.

BAZI NOTLAR:

1-Batı Trakya azınlığının 1923’e kadar kendi basın organı yoktu. Yalnız Selanik’te KEMALİST “Selamet” gazetesi vardı. O da Batı Trakya’ya gelmiyordu. (1)

2-O günkü kükümetin teklifi üzerine 1911 anayasasının 68. fıkrasına dayanarak bütün Yunanistan’daki “TÜRKLERİN” ve Selanik’teki “YAHUDİLERİN” seçimlerde partilere bağlı ayrı listeyle ve ayrı sandıklarda oy kullanmaları sonuca bağlanmıştır. (2)

BUNA İSTİNADEN BATI TRAKYA TÜRKLERİ
Rodop vilayeti şemsiyesi altında bu seçimlere 4 TÜRK aday ile katılmıştır.
RODOP VİLAYETİ 2 İDARİ BÖLÜMDEN OLUŞMAKTA İDİ.
1-GÜMÜLCİNE Kaymakamlığı
2-İSKEÇE Kaymakamlığı

Bu duruma göre RODOP vilayetinde: 1 KASIM 1920 SEÇİMLERİNDE SONUÇ aşağıda gördüğünüz gibidir:

Aday- Gümülcine Kaymakamlığı’ndan Aldığı Oy - İskeçe Kaymakamlığı’ndan Aldığı Oy - Rodop Toplamı

Abdurrahim oğlu HASAN(Büyük Hasan Bey) - 6.103 - 5.549 - 11.651
Müderris Hacı Ali Galip Efendi - 6.036 - 5.285 - 11.321
Arif Zade Arif Efendi - 6.077 - 5.241 -11.318
Müderris Mehmetoğlu Hafız Salih Efendi - 5.885 - 4.822 - 10.707

Batı Trakya Türkleri’nin bu 4 TÜRK adayı yukarıdaki cetvelde gördüğünüz oy rakamları ile Eleftherios VENİZELOS’un “FİLELEFTERON” partisinden seçilmişlerdir.

1 numaralı milletvekili Abdurrahimoğlu HASAN bey (İskeçeli)
Diğer üç milletvekili adayı ise Gümülcineli idi.

İşte Batı Trakya Türkleri Yunan Meclisi’ne daha ilk seçimlerde 4 Türk milletvekili göndermiştir. Şimdi: Bu seçimlerin yapıldığı süreçte daha mübadele olmamıştı. Bunun için de bütün Yunanistan’daki TÜRKLER bu meclise 35 TÜRK milletvekili göndermiştir.

Ancak: Bu seçimlerin muteberliği için itiraz yapılmıştır.
Bu itirazı Millet Meclisi gözden geçirmiş ve gereğinin yapılması için seçim mahkemesine havale etmiştir.

Bu özel seçim mahkemesinin 24. kararına göre 1 KASIM 1920’de RODOP vilayetinde (yani Gümülcine ile İskeçe’de) yapılan seçimler iptal edilmiştir.

İPTAL SEBEBİ:

Seçimlerin yapıldığı esnada bazı usülsüzleklerin cereyan etmiş olması, bilhassa bir askeri komutanın “Venizelist General P. ZİMVRAKAKİS”in seçim sandıkları başında bulunan hükümet resmi memurlarının seçim neticesinin ilanını geciktirmeleri, hatta bazı adayların istifa etmeleri için yapılan baskıyı gözönüne alarak 1 Kasım’da yapılan seçimleri iptal etmiştir.

Yunan Millet Meclisi buna dayanarak RODOP vilayetinde seçimlerin 30 Mayıs 1921’de tekrar yapılmasına karar vermiştir.

Batı Trakya Rodop ili Türkleri bu seçimlerde de 1 KASIM 1920 seçimlerinde seçtiği azınlık Türk milletvekillerini aynen tekrar seçmiştir.

Bu Millet Meclisi’nin süreci 21 Eylül 1922’de sona ermiştir.
1 Kasım 1920’de yapılan milletvekili seçimleri sürecinde İskeçe’de Belediye Başkanı Serezli yörük Hüseyin Ağa Zade TAHİR efendi idi.
Bu 35 Türk milletvekilinin isimlerini ve seçildikleri vilayetleri tam olarak ileride neşredeceğimiz kitapta eksiksiz olarak okuyacaksınız.

1 KASIM 1920 seçimlerinde seçilen bu milletvekilleri bize 2345 nolu kanunu bahşetmiştir.

Bakalım bugünkü 4 TÜRK milletvekili “CEMAAT HEYETLERİ” ve “MÜFTÜLERİN” seçimle yönetilmesi için kanunlarını bize bahşedecekler mi?

Bekleyeceğiz görelim.
Haber Arama  

© 2015 Site Sahibi Gündem Gazetesidir.
info@gundemgazetesi.com