12-01-2016
Temizlik imandandır
Temiz olmak, insanların kişisel temizliklerine önem vermek bir yerde iç dünyamız ve alışkanlıklarımız ile de ilgilidir. İman sahibi insanlar dinin gereği olan temizliklerine dikkat ederler. Çünlü İslam dini temiz olmayı emreder. Aynı zamanda ibadetlere başlamadan önce temizlenmek yine dinin gereğidir.

Temizlik denildiği zaman sadece maddi temizlik anlaşılmaz. Tüm temizlik türlerini içerisinde barındırır. Beden, elbise, çevre, sokak, cadde maddi temizlik olduğu gibi kalb ve ruh temizliği de manevi temizliktir. Temizlik denildiği zaman tüm bu temizlik çeşitlerini barındırır.

Dolayısıyla peygamber Efendimiz (s.a.s.) “temizlik imandandır” hadisi ile bu manaları ifade etmiştir. Şimdi bu hadisi biraz açıklamaya çalışalım.

Cenabı Hak kainata öylesine büyük br temzlik kanunu koymuştur ki, bütün canlıların istisnasız buna itaat etmesi emrini vermiştir. Çevrenize dikkatlice baktığınızda da dünya üzerindeki her şeyin bu kanuna tabi olduğunu görebilirsiniz. Vücudumuzda bile bir temizlik kanunu vardır. Kandaki alyuvarların mikrop ve zararlı organizmaları yok etmeleri, temizlik kanununa çok güzel bir örnektir. Göz kapaklarının gözü silmesi de bir başka temizlik örneğidir.

Allah’ın isimlerinden biri Kuddüstür. Kuddüs Allah’ın her türlü hatadan, kusurdan, eksiklik ve acizliklerden temiz, pak, mukaddes ve münezzeh olması demektir. Kuddüs isminin diğer anlamı ayrıca, bütün varlıkları maddi ve manevi kirlerden ayıplardan temizleyip arındıran anlamına gelmektedir.

Kainatta baktığımız zaman Allah’ın Kuddüs isminin tecellilerini görebiliriz. Dünya yaratıldığından bu yana üzerinde sayısız bitki, hayvan, insan yaşamıştır. Tüm bu canlılar yaşamları son bulduktan sonra arta kalan cesetler dünyayı kirletmektedir.
Fakat bu kirlerin eserleri hiçbir saman kalıcı kalmamış kısa bir süre içerisinde ekoloji denge dediğimiz Allah’ın Kuddüs isminin tecellisi ile temizlenmiştir. Şayet bu canlı varlıkların cesetleri bu yolla yok edilmeseydi dünyamız adeta bir çöplüğe dönüşecekti. Yaşam olanaksızlaşacaktı. Demek Allah’ın Kuddüs isminin memurları olan canlılar bu ismin gereği olan temizliği mükemmel bir şekilde yaparak fiil ve eylemleri ile kuddüs ismini zikretmektedirler. Leşleri yiyerek temizleyen akbabalar, mikropları temizleyen sinekler, kanadını temizleyen kuşlar vb Allah’ın bu emrini yerine getirirler.

Kainatta tüm varlıklar kuddüs ismine göre son derece titizlikle hareket ederler. Bu yüzden insan elinin değmediği her yer tertemiz ve pırıl pırıldır. Allah’a iman eden bir mü’min bu varlıklardan geri kalmayarak bu düzene uymalı bedenini, elbiselerini, çevresini temiz tutmalıdır. Bunun yanında günahlarında manevi bir kir olduğunu bilir tövbe ve istiğfar ile temizlenir.

“…Allah şüphesiz daima tevbe edenleri sever, temizlenenleri de sever.” (Bakara-222) Ayetini hayatında bilfiil yaşamış olur.

İmam-ı Gazali’ihyau Ulumid-Din’ adlı ünlü eserinde temizliğin dört derecesi olduğunu belirtiyor.

1- Dışını her türlü kir ve pislikten temizlemek,
2- Organlarını günahlardan temizlemek,
3- Kalbini kötü huylardan temizlemek,
4- Gönlünü Allah’tan başka herşeyden temizlemek’tir.

Allah’a kul olmanın, o’nun huzurunda durmanın ve o’nun sevgisini kazanmanın ilk şartı temizliktir. İslam’ın temeli, dinin direği ve mü’minin miracı olan namazın temel şartlarından biri temizliktir.

Peygamberimiz buyuruyor; “Fıtrat beştir (insanın yaratılışı gereği beş adete riayet etmesi gerekir sünnet olamak, etek traşı olmak, koltuk altlarını temizlemek, tırnakları kesmek ve bıyıkları kısaltmak.” (Müslim Tehare 16)

Peygamberimiz temizliğe büyük önem vermiş şöyle buyurmuştur; “Allah , noksanlıklardan münezzehtir, dürüst ve doğru olan kulunu sever Temizdir , temizliği sever , kerem sahibidir, iyliği sever Cömerttir, cömertliği sever.” (el-Tac - 162)

Sanma senden altın ve gümüş isteyecekler Hiçbir şeyin fayda vermediği günde sadece senden kötülükten arınmış bir kalp isteyecekler.

Rabbim temiz bir kalple onun karşısına çıkmak cümlemize nasip etsin. Geç kalmadan tövbe ederek kötülüklerden ruhumuzu ve bedenimizi temizleyelim inşallah.Haber Arama  

© 2015 Site Sahibi Gündem Gazetesidir.
info@gundemgazetesi.com