16-03-2016
Okuldaki başarısızlığın nedenleri
Çocuğun okuldaki başarısını olumlu ya da olumsuz etkileyen pek çok neden vardır. Normal bir zekaya sahip çocuktaki okul başarısızlığının nedenlerinden en önemlisi, çocuğun sorumluluklarının farkında olmaması, buna bağlı olarak da çalışma saatlerinin iyi ayarlanamamasıdır. Bu durumda öğretmen ve ailelere önemli görevler düşmektedir. Aile ve öğretmen uygun çözümler arayışına girmelidirler. Çocuğun da hoşlanabileceği, sıkılmadan uygulanabilecek bir çalışma programının yapılması gerekir. Bu programda bazı hedefler koyulabilir. Çocuk bu hedeflere ulaştığında da ödüllendirilerek daha iyi ders çalışması sağlanabilir.

Okuldaki genel durum, öğretmenin davranışları, sınıfın özellikleri, eğitimin kalitesi, sağlanan imkanlar çocuğun okuldaki başarısını etkileyen faktörlerden bazılarıdır. Ayrıca çocuğun öğrenme güçlüğü sorunu da olabilir. Bunun tespit edilerek, çocuğa eğitimsel bir tedavi uygulanması gerekir. Ancak ne yazık ki yetersizliklerle dolu olan eğitim sistemimiz nedeniyle çocuklarımıza bu konularda da okullarımızda yardım pek mümkün olamamakta. Yine bazı çocuklar ruhsal sorunlar yaşayabilirler. Aile içierisindeki bir yakının kaybı, anne baba anlaşmazlıkları ve ayrılıkları, çocuğun okul başarısızlığına sebep faktörlerdir.

Özellikle derslerde ilgisiz, ders dinlerken dikkati çabuk dağılan, dalgınlıkları olan, dersini bir kaç kez okuduğu halde aklında tutamayan çocukların, dikkate alınıp, bunların sebeplerinin araştırılıp ortadan kaldırılmasına önem verilmelidir. Yoksa çocuk, daha çok içe kapanıp bunalıma girebilir.

Derslerinde başarısız olan çocukların yaşıtlarıyla kıyaslanarak “bak Ayşe ne kadar çalışkan, sense tembelsin, onun notları ne kadar yüksek, seninse hepsi zayıf” gibi kıyaslamalar yapmak çocukta ciddi travmalar oluşturabilir. Çocuk kendini küçük düşmüş hissederek özgüvenini kaybeder ve derslere karşı ilgisizliği daha da artar. Burada yapılması gereken, çocuğun en küçük başarısında bile onu takdir etmektir. Onu her zaman desteklemek, başarısız bile olsa, ona güç vermek ve her zaman onun yanında olduğumuzu göstermek gerekir. Çocuğa sorumluluk duygusu verebilmek onun derslere karşı daha ilgili olmasına yardımcı olacaktır. “Sen başarabilirsin, sen akıllı ve çalışkan bir çocuksun” diyerek onu teşvik etmek çocukta sorumluluk duygusunun gelişmesine yardımcı olacaktır.

Okulda derslerin öğretmen tarafından çocuğa sevdirilebilmesi de, onun başarısını olumlu bir şekilde etkileyecektir. Öğretmen çocuğu ikide bir azarlar ya da eleştirirse, çocuk okuldan soğuyabilir. Dolayısıyla öğretmenin en önemli görevlerinden biri de çocuğa okulu sevdirmektir.

Çocuğun okulda başarılı olabilmesi için, her şeyden önce ona yaşına uygun bazı görevler vererek sorumluluk duygusunu kazandırmaya çalışmak, aile içinde ya da yakın çevrede başarılı olmuş büyüklerin örnek göstererek rol model almasını sağlamak, özgüvenini geliştirmek için, onu sık sık överek takdir etmek arkadaşlarıyla geçinmesi için tavsiyelerde bulunmak, ona yaşından daha büyük gibi davranarak önem verildiğini göstermek, öğretmenleriyle işbirliği yapmak, aile içindeki huzur ve sevgi ortamını sağlamak, ders dışında sosyal ve sportif aktivitelere yönlendirmek, birlikte güzel bir ders çalışma programı yapmak, çeşitli ödüllerle çocuğu motive etmek, anne babaya düşen başlıca görevlerdendir. Bütün bunlara dikkat ederek çocuğa yaklaşıldığı sürece, onun başarılı olmaması için ortada hiç bir sebep kalmaz. Çocuğa sevgi ve ilgi verildiği sürece o da bunu karşılıksız bırakmamak için elinden geleni yaparak başarılı olmak için çalışacaktır.

Çocuklarımızı daha iyi anlamaya çalışarak, onların dertlerini es geçmeden çözüm arayışına girebileceğiniz bir hafta geçirmenizi dilerim.
Haber Arama  

© 2015 Site Sahibi Gündem Gazetesidir.
info@gundemgazetesi.com