14-06-2016
Çifte standart mı dediniz?..
Batı Trakya Azınlığı Yüksek Tahsilliler Derneği, azınlığın 1982 yılında kurulmuş ve resmi olarak Yunan makamlarınca tanınan en önemli kuruluşudur. Üniversite mezunlarından oluşan bu derneğin faaliyetleri ise siyasi konulardan tutun da kültürel konulara kadar birçok alanı kapsamaktadır.

Dernek, sadece kendi üyelerinin ihtiyaçlarına cevap vermekle yetinmeyip, daha geniş kitlelere de hitap edecek faaliyetler içerisinde yer alır. Azınlık sorunlarının uluslararası platformda dile getirilmesi konusuna öncülük eden ve bu konuda çalışmalarını sürdüren bu derneğimiz, son günlerde kapatılan şubeleriyle gündemde.

Gümülcine’deki iki şubesine polis ve savcı baskınından sonra gönderilen kapatma kararını, aynı derneğin Hemetli köyündeki şubesine gönderilen kapatma kararı izledi.

Kapatma kararları, Gümülcine Savcılığı’nın talimatı üzerine Gümülcine Belediyesi Sosyal Hizmetler Bürosu’na, kapatma kararında yer alan imza da Gümülcine Belediye Başkanı Yorgos Petridis’e ait.

Gümülcine belediye meclisinde yer alan azınlık üyelerinden dördü, Belediye Başkanı Petridis’in imzasıyla dernek şubelerinin kapatılması karşısındaki endişelerini kamuoyuyla paylaştılar ve Batı Trakya Azınlığı Yüksek Tahsilliler Derneği’ne sahip çıkan bir açıklama yaptılar.

Diğer 10 azınlık üyesinin ne yapacağı, tabii ki kendilerinin bileceği iş. Herkes kendi yaptıklarından sorumludur ve kararlarının sonucunu iyisiyle kötüsüyle herkes kendisi üstlenir.

Belediye Başkanı Yorgos Petridis’in imzaladığı kapatma kararlarının takdiri de Gümülcine seçmenine aittir.

Seçimle iş başına gelen her yetkili gibi, Petridis de seçmenlerine karşı sorumludur ve son gelişmeler karşısında kendisine seçimlerde büyük destek veren azınlık insanına bir açıklama borçludur.

Petridis’in, “Paratiritis Tis Thrakis” gazetesine verdiği konuyla ilgili röportajda kullandığı, “Kimsenin dinine ya da kökenine göre yasallık konusunda çifte standart uygulanması yönünde bir talebi olacağını sanmıyorum.” ifadesi ise azınlık içerisinde hayal kırıklığı yaratmıştır.

Bana göre oldukça kinayeli olan bu ifadeyi kullanmadan önce Petridis keşke önce kendi bahçesinde olup bitenlere bir baksaydı.

Çifte standart mevzuğu açılacak olursa, söyleyecek çok sözümüz var. Örneğin, Gümülcine Belediyesi’ne girdiğinizde azınlıktan kaç tane devlet memuru görürsünüz? HİÇ. Yanılmıyorsam, KEP’lerde çalışan iki azınlık üyesinden başka Gümülcine belediyesinde azınlıktan bir memur yok. Belediyeye bağlı temizlik ve su idaresinde çalışan azınlıktan kadrolu işçi sayısı da bir elin parmaklarını geçmiyor. Gümülcine belediyesi seçimlerinde azınlık oyları belirleyici rol oynuyor. Peki, belediye başkan vekilliği görevi bugüne kadar azınlıktan birine hiç verildi mi?

Azınlık, dernek şubelerinin açık kalmasını isteyince ve kapatılma kararına tepki gösterince yasalar önümüze konuluyor da, Anayasa’nın temel ilkelerinden biri olan vatandaşlar arasında eşitlik neden bir türlü uygulanamıyor?

Anayasanın garanti ettiği eşitliklerin yanı sıra, azınlığın, uluslararası bir antlaşma olan Lozan’dan kaynaklanan pozitif hakları da var. Yunanistan’ın üyesi olduğu Avrupa Birliği normlarını ise henüz hesaba katmış değilim.

Azınlığın “yasallık konusunda çifte standart uygulanması yönünde bir talebi olmadığı” kesin. Ancak hak ve hukukunun peşinde olacağı da kesinlik arz eden bir başka konu.


Haber Arama  

© 2015 Site Sahibi Gündem Gazetesidir.
info@gundemgazetesi.com