19-12-2016
Çocuğun Gelişiminde Oyunun Önemi
Oyun çocuk için çok önemlidir. Bütün çocuklar oyun oynamayı çok severler ve oyunla mutlu olurlar.

Özellikle okul öncesi ve ilkokulun ilk sınıflarındaki her şey onlar için önemlidir. Her şeyi araştırırlar, ellerine geçirdikleri objeleri kurcalar, bozar, kırarlar ve öğrenmeye çalışırlar. Sürekli sorular sorarlar, kendilerinin anlayabilecekleri gibi cevaplar beklerler. Oyun sırasında konuşurlar ve iç dünyalarını yansıtırlar. Çünkü oyun çocuğun dilidir. Evcilik oynayan çocukları gözlersek, güncel olaylara oyunlarında yer verdiklerini görürüz. Evde yaşananlar, aile içi sorunlar, genellikle çocuğun oyunlarında yer almaktadır. Anne baba, çocuğun evcilik oyunlarını izlediğinde, evde yaşanan hangi olumsuzlukların çocuğu rahatsız ettiğini anlayabilir.

Çocuklar oyunlarında diğer çocuklarla iletişim kurarak farkında olamadan öğrenirler. İşbirliği kavramı gelişir. Yaratıcılıkları ortaya çıkar, hayal güçleri gelişir.

Çocuklar oyun yolu ile düşünerek deneyim kazanmaktadırlar. Etraflarındaki eşyaların özelliklerini de deneme yanılma yoluyla öğrenirler.

Oyunlar çocukların fiziksel gelişimlerine, sosyalleşmelerine yardımcı olur. Çocuk, saldırgan olmaması için, birikmiş enerjisini başlatmak zorundadır. Oyun bu enerjinin boşaltılması için en uygun yöntemdir. Çocuk oyun oynarken, koşar, düşer, bağırır, güler, ağlar. Bu duygular ve hareketlerle yaşarken de rahatlayarak içinde birikmiş olan enerjiyi dışarıya atar. Bu da çocuğun ruh sağlığı açısından önemlidir. Çünkü sıkıntısını içinde biriktiren, oyun oynayamayan çocuklar, zamanla ruhsal sorunlarla karşılaşabilirler.

Aslında çocuk oyunları gerçek yaşamın bir aynasıdır. Çocuklar, paylaşmayı, insanlar arasındaki ilişkileri, çatışmaları, anlaşmazlıkların nedenlerini ve sonuçlarını, karar vermeyi, sorunları çözmeyi, çevrelerini anlamayı oyun içinde öğrenirler. Mesela saklambaç oynarken saklandıkları ağacın yapraklarını, gövdesini, böcekleri ve kuşları inceleyerek yeni şeyler keşfederler. Oyunun kurallarına uyması için ilk adımdır. Kısacası, oynanan oyunlar, çocukları yetişkinliğe hazırlar.

Oyun çocuğun zihinsel gelişimine de katkıda bulunur. Çocuğun karar verme düşünme, değerlendirme ve yorum yapabilme yetenekleri de oyunla gelişir.

Çocuklar oyunlarda eşitliği öğrenirler. Oyun çocuğu eğlendirirken ona hayatı da öğrenmektedir. Evde anne babalar, okulda ise öğretmenlerin çocukların bedensel, zihinsel, dil, sosyal ve duygusal gelişimlerini desteklemek için oyuna önem vermeleri gerekir.

Oyunlar etkili birer eğitim aracı oldukları için, çocukların eğitiminde oyuna gerektiği şekilde yer verilmelidir. Evde uygun oyun ortamı sağlanmalı, okulda ise gerek beden eğitimi derslerinde, gerekse diğer derslerde oyunla öğrenmeye yer verilerek öğretmenlerin çocukların kendilerini ifade edebilmelerine yardımcı olmaları gerekir.

Güzel bir hafta geçirmeniz dilekleriyle.
Haber Arama  

© 2015 Site Sahibi Gündem Gazetesidir.
info@gundemgazetesi.com