23-01-2017
Hayvan kaynaklı bakterilerde antibiyotik dirençleri...
Antibiyotikler, hayvanlarda bakteriyel kaynaklı hastalıklarının tedavisinde sıklıkla bilinçli veya bilinçsiz olarak kullanılmaktadır. Antibiyotiklerin büyümeyi artırıcı olarak kullanımları Avrupa Birliği ülkelerinde yasaklanmıştır. Özellikle penisilinler,tetrasiklinler, aminogligozitler ve sulfanamidler bakteriyel kaynaklı hastalıkların tedavilerinde sıklıkla kullanılmaktadır.

Özellikle çiftlik hayvanlarında sıklıkla ve de bilinçsizce antibiyotik kullanımı ve bu hayvanlardan izole edilen bakterilerde antimikrobiyal direncin oluşmasına neden olmaktadır.

Antimikrobiyal direncin artmasındaki en önemli neden antibiyotiklerin yaygın ve uygun olmayan bir şekilde kullanılmasıdır. Bu yaygınlık antibiyotiklerin tıbbi kullanımının yanısıra hayvan yemlerinde kullanılmasından da kaynaklanmaktadır. Hayvan yemlerindeki antibiyotikler tedaviden çok subterapötik dozlarda büyüme ve gelişmeyi artırmak amacıyla kullanılmaktadır. Campylobacter türleri, Salmonella türleri ve enterokoklarda görülen direnç probleminin önemli bir bölümü hayvancılıkta kullanılan antibiyotiklerden kaynaklanmaktadır. Antibiyotik kullanımının sınırlandırılmasıyla birlikte direnç oranlarının düşeceğini kanıtlayan birçok çalışma mevcuttur. Hayvancılıkta antibiyotik kullanımını azaltmanın yolu da antibiyotiklerin büyümeyi arttırıcı olarak veya profilaktik olarak değil sadece törapötik amaçlı kullanımının sağlanmasıdır.

Bununla birlikte dirençli bakteriler, doğrudan temas veya bu hayvanlardan elde edilen ürünlerle dolaylı yollarla insanlara geçebilmekte ve insanlarda antibiyotiklerin faydalı olabilme etkisini azaltabilmektedirler. Bu yüzden uluslararası kuruluşlar, Gıda Tarım Örgütü (FAO), Uluslararası Dünya Bulaşıcı Hastalıklar Örgütü (OIE), Dünya Sağlık Örgütü (WHO) bu sorun üzerinde önemle durmaktadırlar. Avrupa ülkelerinde çiftlik hayvanları ve hayvansal gıda kaynaklı kommensal ve zoonoz(hayvanlardan insanlara bulaşan) bakterilerin antibiyotik duyarlııklarının gözlemlendiği ulusal programlar bulunmaktadır.

Günümüzde halen dünya genelindeki ölümlerin %25’i enfeksiyonlara bağlı olurken, enfeksiyon meydana getiren bakterilerdeki direnç gelişimi ve artışı ölümlerin yegâne sebebidir. Uzmanlar, bakterilerin dirençleri artıkça toplumda enfeksiyon hastalıklarının daha uzun sürdüğünü, yayıldıklarını ve de ölüm risklerinin artığını bildiriyorlar. İnsan hayatında olduğu gibi, hayvancılıkta da bilinçsiz antibiyotik kullanımı, direnç gelişiminin yanında antibiyotiklere dirençli gıda kökenli enfeksiyon risklerinin oluştuğu unutulmamalıdır.

Bunun içindir ki;
1-Çiftlik hayvanlarında antibiyotik kullanımı kontrol edilmeli, antibiyotik uygulaması gerekecekse, bunun uygun dozda,uygun sürede, uygun yoldan yapılması ve de mutlaka veteriner hekimi kontrolünde yapılması gerekir.

2-Akılcı antibiyotik kullanımı konusunda yetiştiriciler mutlaka bilgilendirilmelidir.

3-Veteriner hekimi kontrolünde antibiyotik kullanımı ile ilgili sıkı önlemler
alınmalıdır.

4- Veteriner alanda antibiyotik kullanımı öncesi doğru tanı için antibiyogram uygulamasının yapılması ve doğru antibiyotiklerin uygun süre ve dozlarda kullanımına mutlaka dikkat edilmelidir.

Hepinize sağlık dolu günler dilerim...
Haber Arama  

© 2015 Site Sahibi Gündem Gazetesidir.
info@gundemgazetesi.com