23-01-2017
Çocuğumuza okuma alışkanlığı kazandıralım
Okumak, çocuğun zihinsel, duygusal ve sosyal gelişiminde önemli bir uyarıdır. Bu yüzden de her anne–baba, bebeklikten başlayarak, çocuğa kitap okumayı alışkanlık haline getirmelidir.

Çocuğun duygusal gelişiminde sevgi, şefkat ve güven sözcükleri çok önemlidir. Bu nedenle de çocuklar, kendilerine sevgi ve güven ileten kitaplara büyük ilgi duyarlar. Anne babaların bunu temel alarak çocuklarına okuyacakları kitapları seçmeleri gerekir.

1 yaşından başlayarak çocuklara resimli kitaplardaki hayvanları, eşyaları anlatarak, onların kitapla tanışması sağlanabilir. Bu kitaplar onun kelime hazinesinin gelişmesinde son derece faydalı olacaklardır. Çocuğumuza ne kadar fazla konuşur ve okursak, ona ne kadar çok şey anlatırsak, o da o kadar erken ve düzgün konuşabilecektir.

2-3 yaşlarındaki çocuklar, kendilerine resimli masal kitaplarının okunmasından çok hoşlanırlar. Bu kitaplardaki hayali kahramanlarla kendilerini özdeşleştirirler. Bunun için de dikkat etmemiz gereken, bu öykü kahramanlarının çocuğa iyi örnek oluşturabilecek özelliklerde olmasıdır. Dolayısıyla, kitap seçerken, şiddet ve korku içeren kitaplar seçmekten kaçınılmalıdır. Sevgi ve güveni öğreten kitaplar tercih edilmelidir.

Her gün belirli saatlerde çocuğa bu kitaplardan okuyarak, onun kitapla tanışması sağlanabilir. Kendimiz okuduktan sonra da çocuğumuzdan anladıklarını bize anlatmasını isteyebiliriz. Çocuk okuduklarımız dışında da bazı şeyler katarak anlatabilir. Bu durumda onu eleştirmek yanlıştır. Çünkü bu, onun gelişiminin bir parçasıdır ve onun kendi hayal dünyasını bize yansıtmaktadır. Önemli olan çocuğun olayları anlatırken kullandığı kelime sayısı ve konuşmasındaki akıcılıktır.

6-7 yaşlarında çocuk, daha çok doğa, hayvan ve çocuk konulu öyküler tercih eder. 6 yaşındaki çocuk, yatağa yatarken, yarım saat kendisine kitap okunmasını ya da kendisinin okumasını ister. Bu dönem, çocuğun okumaya karşı ilgisinin pekiştirilmesi açısından en uygun dönemdir.

10-12 yaşlarından sonra çocuklar, kitap konusunda kendi tercihlerini yapmaya başlarlar. Erkekler genellikle spor, bilim, macera kitapları seçerken, kızlar romantik, duygusal, öykü ve şiir kitaplarını seçerler.

Çevremde gözlemlediğim kadarıyla, çocuk ve gençlerimizin okumaya karşı çok fazla ilgili olmadıkları dikkatimi çekmekte, ne yazık ki! Ancak bunu aşabilmek kuşkusuz kendi elimizde olduğu için, anne babalar iyice birer rol model olabilmek için her zaman kitap okumaya özen göstermelidirler. Hem kendimiz okuyarak, hem de daha henüz okumayı öğrenememiş küçük çocuklarımıza, torunlarımıza sürekli kitaplar okuyarak, buna öncülük edebilmeliyiz.

Gerek kendimizin gerekse çocuklarımızın dil gelişimi ve toplumumuzun sosyo-kültürel gelişimi açısından kitap okumaya vereceğimiz önem çok büyük olmalıdır. Çünkü okumak, toplumları geliştirir ve sosyo-kültürel yapıyı kuvvetlendirir. Bireylerin, dolayısıyla da toplumların gelişimine katkı sağlamanın yanı sıra bakış açılarının da çeşitliliğine katkı sağlar.

Çocuklarınızla birlikte bol okumalı ve okutmalı günler dilerim.
Haber Arama  

© 2015 Site Sahibi Gündem Gazetesidir.
info@gundemgazetesi.com