21-09-2018
Dinimizin eğitime ve öğretime verdiği önem
EEğitim ve öğretim, hem kendimiz için hem de toplum için ekmek, su ve hava kadar önemli ve gereklidir. Bu verilen önemden dolauıdır ki, insanlığa doğru yolu ve gerçek saadeti göstermek üzere indirilmiş olan Kur’anı Kerim’in ilk emri “oku!” olmuştur.Alâk sûrsinin ilk beş âyetinde şöyle buyurulmaktadır:

“Yaratan Rabbinin adıyla oku! O, insanı bir alak'tan (aşılanmış yumurtadan) yarattı. Oku! İnsana bilmediklerini belleten, kalemle yazmayı öğreten Rabbin, en büyük kerem sahibidir.” (Alak suresi, 1-5)

Eğitimin hedefi insana kendisine lazım olan bilgiyi vermek, ona hayatta lazım olacak beceriyi kazandırmak onu yüksek manevi değerlere sahip kılmak, kötü alışkanlıklardan ve davranışlardan korumak, iyi alışkanlıklar ve davranışlar kazandırmaktır. Bu eğitim ailede okulda, iş başında, çevrede her yerde olabilir. Okullar insanların eğitim ve öğretimi için en elverişli kurumlardır. Yaşa göre gerekli bilgiler topluca orada kazanılır. Emsal-akran arkadaşlığı orada kurulur. Büyük küçük sevgisi yanında kurallara ve karşılıklı haklara saygı oralarda alışkanlık haline gelir.

Bütün insanları bir tarağın dişleri gibi eşit sayan İslamiyet; “Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olurmu? (Zümer-9)

“Allah içinizden iman edenlerle, ilme nail olanların derecelerini yükseltir. (Mücadele-11)

“Kulları içinde Allahtan gerektiği şekilde ancak ilim sahipleri korkar.” (Fatır-29) meallerindeki ayet-i Celilelerle ilim sahiplerini diğer insanlardan ayırıp yükseltmiş “Sakın cahillerden olma (En-am-35) “Cahillerden yüz çevir” (A’raf-199) anlamındaki pek çok ayet-i celile ile de cehaleti ve bilgisizliği yermiştir.

İlmin ve ilim öğrenmenin değeri konusunda Peygamberimizin birçok hadis-i şerifleri arasında şunlar ne kadar dikkat çekicidir.

“Çin’de bile olsa ilmi alınız. Çünkü ilim kadın erkek herkese farzdır.” (Keşful Hafa-1/138 )

“İlim ve hikmet mü’minin yitiğidir. onu nerede bulursa alır.” (Keşful Hafa-1-363)
“Dünyayı isteyen ilme sarılsın, ahreti isteyen ilme sarılsın, hem dünyayı hem ahreti isteyen yine ilme sarılsın. (Aksek İslam-1/510)

Yüce Dinimiz İslam bize dini ilimlerle birlikte, müsbet ilimleri öğrenmemizi de emretmiş, insanın diğer yaratıklara olan üstünlüğü, onun sahip bulunduğu ilme bağlanmıştır.

Milletler geleceklerini, yetiştirdikleri nesilleri eğitim ve öğretime gereken önemi vererek ve onları en güzel şekilde eğiterek garanti altına alabilirler. Gelecek nesillere hem dini değerlerimizi öğretmek ayrıca müspet teknik ilimlerle de, çağın bile ilerisine geçmelerine yardımcı olmak hepimiz için bir görevdir. Yaşadığımız çağda bütün milletler, nesillerini kendi inanç ve ahlak telakkilerine göre yetiştirmekte ve milli kültürlerini vermektedirler.

Biz de Batı Trakya Müslüman Türk Azınlığı olarak genç nesillerimizin eğitim ve öğretiminde, milli, dini ve ahlaki değerlerin benimsetilmesinde üzerimize düşen görevleri yerine getirerek geleceğe umutla bakabilmeliyiz. Aydınlık yarınlara iyi eğitilmiş gençlikle ulaşabileceğimizi unutmayalım. Bu nedenle; anne-babalar, toplum liderleri, öretmenler, din görevlileri herkes üzerine düşen görevi yerine getirmesi gerekir.

Nesillerimiz bize emanettir. Nesillerin iyi bir eğitim almaları ve ahlaklı yetiştirilmeleri, onların bir hakkı olduğu gibi bizim de önemli vazifelerimizdendir. Her alanda gerekli eğitim ve öğretimin sağlanması, toplumsal bir ödevdir.
Sevgili Peygamberimiz (s.a.s); bir anne babanın evladına bırakabileceği en güzel miras, güzel bir şekilde onları yetiştirmek olduğunu ifade etmiştir. Aydınlık yarınların, bu günden imanlı, bilgili, erdemli, donanımlı ve saygılı nesillerin yetiştirilmesine bağlı olduğunu unutmayalım. Bu vesileyle, yeni eğitim ve öğretim yılı tüm öğretmen, öğrenci ve öğrenci veliler için hayırlı olsun. Ayrıca girmiş olduğumuz yeni hicrî yılının cehaletten ilim ve hikmete, zulümden hak ve adalete, inkârdan iman ve merhamete, kötülükten iyilik ve güzelliğe yeniden hicret etmemize vesile olmasını Rabbimden niyâz ederim.
Haber Arama  

© 2015 Site Sahibi Gündem Gazetesidir.
info@gundemgazetesi.com