01-10-2018
Çağdaş eğitimin önemi
Azınlığımızın kanayan yarası eğitimdeki sorunlar, eksik öğretim metodları, yetersiz kitaplar, pırıl pırıl bir zekaya sahip, öğrenme arzusuyla dolu çocuklarımızın, ne yazık ki ‘öğrenemeden’ eğitilmelerini sürdürme çabaları ve daha bir çok olumsuzluklar, toplumumuz için çok büyük bir sorun oluşturmakta! Bütün bu olumsuzluklarla çocuklarımız her çocuğun hakkı olan çağdaş eğitimi alamadan, çıkmaza girmiş bir eğitim sistemiyle okullarına devam etmekteler, ne yazık ki!

Eğitimdeki yetersizlik ve olumsuzluklar, bir toplum için en büyük yaradır. Zira eğitim dönemi insan hayatının en önemli ve en belirleyici dönemlerindendir. Özellikle de okul öncesi ve ilkokul dönemi, çocuğun kişiliğinin şekillenmesi, genel bilgi ve kültürün kazanılması açısından büyük önem taşımaktadır. Kişinin sağlıklı toplumsal ilişkiler kurabilmesi, ve iyi bir kariyer edinebilmesi açısından eğitim en önemli ihtiyaçtır, kuşkusuz!

Bir toplumun gelişebilmesi için bireylerinin iyi bir eğitim alabilmesi son derece önemlidir. Gerek bilimsel, gerek ekonomik, gerekse kültürel gelişim için iyi bir eğitim gerekir. İyi bir eğitim sonucu, öğrenebildiklerini sorgulayabilen, özgüveni yüksek bireyler yetişir. Böylelikle de refaha ulaşmış, mutlu, özgüveni yüksek bir toplum oluşur.

Eiğitim kişilerin karakterlerini de geliştirir. Onlara sorumluluk, dürüstlük gibi doğru davranışlar kazandırır. Bu sayede de toplum, özünü ve kültürünü koruyarak yaşamaya devam eder. Eğitimden yoksun olan toplumlarda, her şeyden önce kişi kendi benliğini kaybeder.

Eğitimsiz toplumlarda, kargaşa ve güven eksikliği oluşur. Bu da, insanlar arasında anlaşmazlıklara, güvensizliklere ve toplumun huzurunun bozulmasına yol açar. Eğitimsiz bir toplum, özgeçmişini, tarihini bilemez, dolayısıyla da ona sahip çıkamaz. Kişiliğin ya da benliğin kaybedilmesi de böyle bir şeydir.

Eğitimin yetersiz olduğu toplumlarda insanlar, birbirlerine yardım etmek yerine, birbirlerine nasıl kötülük yapabileceklerini düşünürler. Sağlıklı bir düşünce ve muhakeme gücü yoktur. Özgüven eksikliği vardır ve bu da korkak, ikiyüzlü insan sayısını arttırır. Eğitim yetersizliği ve eksikliği, mantıklı davranamamayı da beraberinde getirir. Mantık eksik olunca da kişiler içgüdüleriyle hareket ederler ve hatalar yapabilirler. Hepsinden önemlisi de eğitim eksikliği, bizim gibi azınlık toplumlarında kişinin ‘kimliğini’ unutup ‘başkalaşmasına’ neden olabilir ki, bu da son derece acı bir durumdur.

Tüm bunların yaşanmaması için, çocuklarımızın iyi bir eğitim alabilmesinin önemine inanmamız gerekir. Bunun için de en büyük çabayı anne – babalar gösterecektir elbette! İlkokullarda okuyan çocuklarımızın daha iyi bir eğitim ve öğretimden faydalanabilmeleri için aileler ve okul – aile birliklerinin, öğretmenlerin, duyarlı ve sağ duyulu yaklaşımları çok önemlidir. Çocuklarımıza bilgi ve genel kültür vermekle birlikte, özgüven ve kişilik gelişimlerine de katkı sağlayabilecek bir eğitim sisteminin oluşturulabilmesi için büyük çaba gerekmektedir. Çocuklarımızın çaresizlik yaşamadan, her zaman koşar adımlarla eğitim alanında ilerleyebilmelerini sağlayabilmek, bütün azınlık fertleri için bir amaç olmalıdır. Çünkü çocuklarımız iyi ve doyurucu bir eğitim alabilecekleri sürece mutlu olabileceklerdir. Eksik eğitim sistemiyle öğrenim gören çocuk, tatminsizlik yaşayarak, olumsuz arayışlara girerek mutsuz olabilir.

Eğitimimizdeki bu kördüğümün en kısa zamanda çözülmesini ve çocuklarımızın, aydınlık yarınlara, çağdaş bir eğitim sistemiyle birlikte yürüyebilmelerini diliyorum!

Mutlu haftalar!...
Haber Arama  

© 2015 Site Sahibi Gündem Gazetesidir.
info@gundemgazetesi.com