14-10-2018
Okulda başarısızlık nedenleri
Çocuğun okuldaki başarısını, olumlu ya da olumsuz etkileyen pek çok neden vardır. Normal bir zekaya sahip çocuğun okulda başarısızlığının nedenlerinden en önemlisi, çocuğun sorumluluklarının farkında olmaması, buna bağlı olarak da çalışma saatlerinin iyi ayarlanamamasıdır. Bu durumda, öğretmen ve ailelere önemli görevler düşmektedir. Öğretmen ve aile uygun çözüm arayışlarına girmelidir. Çocuğun da hoşlanabileceği, sıkılmadan uygulanabilecek bir çalışma programının yapılması gerekir. Bu programda bazı hedefler belirlenebilir. Çocuk bu hedeflere ulaştığında da ödüllendirilerek, daha iyi ders çalışması sağlanabilir.

Okuldaki genel durum, öğretmenin davranışları, sınıfın özellikleri, eğitimin kalitesi, sağlanan imkanlar, çocuğun okuldaki başarısını etkileyen faktörlerden bazılarıdır. Ayrıca çocukta ‘öğrenme güçlüğü’ problemi de olabilir. Bunun tespit edilerek çocuğa eğitimsel bir tedavi uygulanması gerekir. Yine, bazı çocuklar ruhsal sorunlar yaşayabilirler. Aile içinden bir yakının kaybı, anne baba anlaşmazlıkları ve ayrılıkları, çocuğun okul başarısızlığına sebep olabilecek faktörlerdir.

Özellikle derslerde ilgisiz, ders dinlerken dikkati çabuk dağılan, dalgınlıkları olan, dersi birkaç kez okuduğu halde aklında tutamayan çocukların, dikkate alınıp, bunların sebeplerinin araştırılarak ortadan kaldırılmasına önem verilmelidir. Yoksa çocuk, daha çok içince kapanarak bunalıma girebilir.

Derslerinde başarısız olan çocukların, yaşıtlarıyla kıyaslanarak ‘bak Ayşe ne kadar çalışkan sen se tembelsin, onun notları ne kadar yüksek seninse hepsi zayıf’ gibi sözler söylenmesi çocukta ciddi travmalara yol açabilir. Çocuk kendini küçük düşmüş hissederek özgüvenini yitirir ve derslere karşı ilgisizliği daha da artar. Burada yapılması gereken, çocuğun gösterdiği en küçük bir başarısını bile takdir edebilmektir. Onu her zaman desteklemek, başarısız olsa bile, ona güç vermek ve her zaman onun yanında olduğumuzu gösterebilmek son derece önemlidir. Çocuğa sorumluluk duygusu aşılayabilmek de, onun derslere karşı daha ilgili olmasına yardımcı olacaktır: ‘Sen başarabilirsin, sen akıllı ve çalışkan bir çocuksun’ gibi sözlerle onu teşvik etmek, çocukta sorumluluk duygusunun gelişmesine yardımcı olacaktır.

Okulda derslerin öğretmen tarafından çocuğa sevdirilebilmesi de, onun başarısını olumlu bir şekilde etkileyecektir. Öğretmen, çocuğu ikide bir azarlar ya da eleştirirse, çocuk okuldan soğuyabilir. Zira öğretmenin en önemli görevlerinden biri de çocuğa okulu sevdirmektir.

Çocuğun okulda başarılı olabilmesi için, her şeyden önce, ona yaşına uygun bazı görevler vererek sorumluluk duygusu kazandırmaya çalışmak, aile içinde ya da yakın çevresinde başarılı olmuş büyükleri örnek göstererek rol model almasını sağlamak, özgüvenini geliştirmek için, onu sık sık överek takdir etmek, arkadaşlarıyla iyi geçinmesi için tavsiyelerde bulunmak, ona yaşından daha büyükmüş gibi davranarak önem verildiğini göstermek, öğretmenleriyle işbirliği yapmak, aile içerisinde huzur ve güven ortamı sağlamak, ders dışında sosyal ve sportif aktivitelere yönlendirmek, birlikte güzel bir ders çalışma programı yapmak, çeşitli ödüllerle çocuğu motive etmek, anne babaya düşen başlıca görevlerdendir. Bütün bunlara dikkat ederek çocuğa yaklaşıldığı sürece, onun başarılı olmaması için hiç bir sebep kalmaz. Çocuğa sevgi ve ilgimizi gösterdiğimiz sürece, o da bunu karşılıksız bırakmamak için elinden geleni yaparak, başarılı olmak için çalışacaktır.

Sonuç olarak, çocuklarımızı daha iyi anlamaya çalışarak, onların sorunlarına, dertlerine önem vererek çözüm arayışına girebilirsek sorunsuz bir ilişki yaşayabileceğimizi unutmamalıyız !
Haber Arama  

© 2015 Site Sahibi Gündem Gazetesidir.
info@gundemgazetesi.com