15-10-2018
Çocuklarda algı bozukluğu
Bazı çocuklarda, zeka düzeyi normalin üstünde olduğu halde öğrenme ve algılamada bozukluk görülebilir. Bu sorunlar doğuştan itibaren ortaya çıkarak bazen hayat boyu da devam edebilir. Algılama sorunu, dil gelişimi, konuşma, okuma- yazma ve matematik becerilerini etkileyebilen bir sorundur. Dolayısıyla da kişinin eğitim hayatını, mesleğini, günlük faaliyetlerini olumsuz etkileyebilir.

Bir çocuğun zekası, normal ya da normal üstü olmasına rağmen, dinleme, düşünme, anlama, kendini ifade etme, okuma, yazma ve matematik becerilerinde yaşıtlarına ve zekasına oranla düşük başarı göstermesi, çocukta algı bozukluğu ve özel öğrenme güçlüğünün olduğunu göstermektedir. Bu durum, toplumda yüzde bir ile on beş arasında değişmektedir. Özel öğrenme güçlüğü olan çocukların anne babalarında da benzer sorunlar olma ihtimali normalden beş, on beş kat daha fazladır. Erkek çocuklarda ve sol eli baskın olanlarda, bu durum daha sık rastlanmaktadır. Bu sorun, bazen hiperaktivite ile beraber de görülebilir.

Algı ve özel öğrenme sorunu, çocukta okul öncesi dönemde, dil gelişiminde konuşma bozukluğu, motor gelişiminde yetersizlik (yani, kendi özel işlerinde zorlanmalar), bazı kavramları öğrenmede güçlükler (sayıları, alfabeyi, saati, haftanın günlerini öğrenmede zorluklar) olarak ortaya çıkmaktadır.

Okul döneminde de çocuğun okuldaki başarısı, kendi zekasına göre ve yaşıtlarına oranla düşüktür. Okumada da, okuma hızı ve niteliği açısından yaşıtlarından daha geridir. Bazı harflerin seslerini öğrenemez, harfin şekli ile sesini birleştiremez.
Yaşıtlarına göre yazısı okunaksız ve çirkindir. Sınıf düzeyine göre yazı yazması yavaştır. Yazı yazarken de bazı harfleri karıştırır. Mesela : b-d, m-n, gibi. Heceleri atlar, ya da harf, hece ekler. Sınıf düzeyine göre imla ve noktalama hataları yapar. Küçük büyük harf, noktalama, hece bölme, hataları yapar. Yazı yazarken kelimeler arasında boşluk bırakmaz, ya da bir kelimeyi iki – üç parçaya bölerek yazar. Odası, çantası, kitap ve defterleri, giysileri dağınıktır. Defter ve kitaplarını kötü kullanır. Yazı yazarken gereksiz satırlar atlar, ya da aralarda boş sayfalar bırakır. Gün, yıl, ay, mevsim kavramlarını karıştırır. Saati öğrenmekte zorlanır. Sözel ifade zorluğu vardır. Duygu ve düşüncelerini anlatmakta zorlanır. Konuşurken düzgün cümleler kuramaz, heyecanlanır ve takılır.

Algı sorunu ve öğrenme güçlüğü olarak tanımlayabileceğimiz bu durumun tedavisinde, problem olan alana yönelik eğitim desteği verilmesi gerekir. Çocuğun zorluğu hangi alanda ise, mesela okuma yazma, konuşma zorluğu, uyum zorluğu, algılama sorunu gibi, bu alanda eğitimi desteklenmelidir. Ayrıca, çocuğun ailesinin tutumları da incelenerek bir uzman yardımıyla çocuğa yaklaşılmalıdır. Aile ve çocuk, yakından takip edilerek, çocuğun zayıf olduğu alanların desteklenmesi ve ailenin yanlış tutumlarının değiştirilmesi için, uzmanın desteği çok önemlidir. Bunun yanısıra, çocuğun özgüveni açısından, diğer yeteneklerini geliştirmesine yardımcı olunmalıdır. Sporda başarılıysa spora, müzikte başarılıysa müziğe yönlendirilmesi gibi durumlar, çocuğun özgüveninin gelişmesine destek sağlayacaktır.

Çocuklarınızla sorunsuz bir hafta geçirmeniz dileğiyle.
Haber Arama  

© 2015 Site Sahibi Gündem Gazetesidir.
info@gundemgazetesi.com