18-11-2019
Salmonella tehditleri
Kanatlı Salmonellozisi,  Salmonella cinsin­deki etkenlerden ileri gelen kanatlıların büyük bir çoğunluğunda önemli hastalık tablolarına ne­den olan bir enfeksiyondur. Ayrıca kanatlı Sal­monella türlerinin bazılarının insanda da enfek­siyon yapması nedeniyle Salmonellozis, kanat­lılardan bulaşabilen önemli zoonoz enfeksiyon olarak değerlendirilmektedir.

Tüm dünya ülkelerinde genel olarak sinsi bir şekilde yayılıp ortaya çıkması ve hastalık görülmesi problemlere,  çok yönlü ciddi ekonomik   kayıplara (sürülerde ölüm, verim kaybı, yoğun antibiyotik kullanımı, damızlıklardan vertikal bulaşma nedeni ile sağlıksız ticari sürüler, gıda zehirleri ) sebep olmaktadır. Bu nedenle uzun yıllardan beri tavuk ve hindi kümeslerinde dünya çapında pullorum hastalığı ve tavuk tifosu ile ilgi­li kontrol çalışmaları yapılmaktadır. Bu hastalıklarda en basit uygulamalar, da­mızlık kümeslerin Salmonella gallinarum ve Sal­monella pullorum’dan arınmış olarak yetiştirilmesi ve bu sürülerden elde edilen civcivlerin indirekt ve direkt olarak bu organizmalarla temasının ön­lenmesi esasına dayanmaktadır.

Salmonellalar düz çomakcıklar şeklinde yaklaşık olarak 0.7-1.5x2.0-5.0 nm boyutlarında, iki türü hariç (Salmonella gallinarum, Salmonella pullorum ) peritrik flagellaları (kamçı) aracılığı ile hareketli, sporsuz, kapsülsüz, Gram negatif bakterilerdir.

Salmonellalarda Dirençlilik

Salmonella’lar ısıya dayanıklı değillerdir, 55 oC’de 20 dk da tahrip olurlar. Ancak düşük ısıya oldukça dirençlidirler.

Özellikle soğukta saklanan yiyeceklerde uzun süre canlı kalmaları nedeniyle Salmonella’lardan ileri gelen zehirlenmelerde bu dirençlilik unutulmamalıdır.
Antiseptiklere ve antibiyotiklere oldukça duyarlıdırlar. Güneşte ve gölgede birkaç gün, oda sıcaklığında 228 gün, yumurta kabuğunda 23 gün, gaitada 1 ay, durgun suda 5 ay, altlıklarda 2-9 ay, kümeslerde 5-6 ay canlı kalabilmektedirler.

Salmonellalar oda sıcaklığında depolanan süt tozlarında 12 ay, süt ve bitter çikolatalarda ise 18 ay sonra bile izole edilebilmektedir.

S. typhimurium ve S. enteritidis’in 23oC de 7 yıl süreyle depolanan dondurmalardan izole edildiği bildirilmektedir.

S.gallinarum fenol(1:1000), biklorür de merkür (1:20 000), Potasyum permanganant (1:100) ve formolde (1:50) 3 dk içinde inaktive olur.

Son 15 yıldır artmakta olan Salmonellozis, uluslararası halk sağlığı ve ekonomileri tehdit eden önemli bir enfeksiyon olmuştur.

İnsan ve hayvanlar Salmonella’nın en önemli iki kaynağını oluştururlar. Salmonella bakterileri homoterm (insan ve memeli canlılar) grubu canlıların intestinal florasında normal bir flora üyesi olarak bulunmazlar.

Fakat kuşlar, kaplumbağa ve reptillerin (sürüngenler) genellikle normal florasında bulunurlar.

Epidemiyolojik analizler enfeksiyonun ana kaynağının kontamine olmuş (hastalık bulaşmış) tavuk eti, yumurta ve yumurta ürünleri olduğunu göstermekteyse de primer(öncelikli) kaynak hasta insan ve omurgalı hayvanların bağırsaklarıdır. Dışkı ile dışarı atılan Salmonella’lar uzun süre canlılıklarını korumaktadırlar.

Bu Salmonella kaynaklarına ait dışkı veya lağım suları yoluyla çevresel kirlenme ve bu yolla su ve gıda kaynaklarının kontaminasyonu söz konusu olduğu gibi, hayvansal gıdaların enfekte olmuş hayvanlardan doğrudan kontaminasyonu (bulaşması) da söz konusudur.

Diğer taraftan gıda üretiminin her aşamasında önemli bir yeri olan insan, Salmonella bulaşmasında önemli bir faktör olarak yer almaktadır
Çiftlik hayvanlarında enfeksiyon, yedikleri kontamine yemlerden, meralardan, su kaynaklarından kaynaklanabileceği gibi çiftlikte taşıma sırasında veya hayvan pazarlarında, mezbahalarda hayvandan hayvana veya insandan hayvana temas yoluyla da gerçekleşebilmektedir.

Bu tür salmonella tehditlerinden korunmada hijyen kuralları büyük önem arzetmektedir.
Haber Arama  

© 2015 Site Sahibi Gündem Gazetesidir.
info@gundemgazetesi.com