14-10-2019
Arılarda Varroa Jacobsoni hastalığı
Varroosis, Varroa Jacobsoni Oudemans adı verilen arı akarının sebep olduğu; arılarda kanat ve bacaklarda deformasyon, kısa bacaklılık, kısa karınlılık gibi vücut anomalileri ve ergin arılarda düşkünlük,verim düşüklüğü gibi semptomlarla kovanlarda sönmeye varan etkiler oluşturan, kolaylıkla da bir kovandan bir kovana bulaşabilen, diğer hastalıklara da zemin hazırlaması bakımından oldukça önem arz eden bir hastalıktır.

Bir kolonide hastalık şüphesi varsa örnek alınmak suretiyle kesin teşhis yaptırılmalı, buna göre vakit geçirmeksizin ilaçlı mücadeleye gidilmelidir. Gelişigüzel ilaçlar kullanmak balmumunda ve arının yiyeceği balda birikme yapacak, bu durum da bal satışında olumsuzluk yaratacaktır. Tedavi de kullanılan ilaçlar reçetesine göre uygulanırsa sonuç alınır.

Varroa ile ilgili yapılması gereken mücadele oldukça önemlidir.

Yaz aylarında arılarda popülasyon artışı olur. Buna paralel olarak varroa paraziti de çoğalır. Bal hasadı yapıldıktan sonra kovanda yaşlı işçi arıların ölmesi ile kondüsyon azalmaya başlar.

Varroa parazitinin ölüm oranı daha az olduğundan kovandaki işçi arı miktarı 60.000 işçi arıdan, 20.000 arıya düştüğünde varroalar 20.000 arı üzerinde yoğunlaşmış olur. Bu dönemde mücadele yapmak gerekir. Eğer mücadele yapılmazsa kışa girecek genç kuşak işçi arılar varroa parazitinin tahribatına uğrar; güçsüz işçi arılar ile koloni kışa girer ve kışlama sağlıklı olmaz. Bunu önlemek için;

a) arının ve varroanın biyolojisi hakkında yeterli bilgi edinmek gerekmektedir. Varroa çoğalmasını petek gözlerinde arı larvalarından beslenmek suretiyle yapar. Ergin varroalardan bir kısmı da arının kanından emgi yapmak suretiyle beslenir. Yavru bulunan bir kolonide varroa parazitinin bir kısmı yavru gözlerinde bir kısmı da arılar üzerindedir.

b) Mücadele zamanını iyi seçmek, koloni de yavru ve bal varken mücadeleyi yapmamak gerekir. Yavrunun en az olduğu zamanlarda ülkemizin ruhsatlandırdığı ve izin verilmiş ilaçlarla mücadele yapılmalıdır.

c) Mücadele için uygun ilaçları seçmek, bilinçli ilaçlama yapmak ve varroa mücadelesinde % 90’ın üzerinde etkiye sahip ilaçları kullanmak suretiyle etkili sonuç alınabilir. Kovandaki varroa yoğunluğu % 1 in altına düşürülmelidir.

Varroa ile mücadelede kullanılan ilaçlar arıyı öldürmeyecek, bal ve balmumunda kalıntı bırakmayacak, ana arıya zarar vermeyecek ve varroa parazitini öldürecek yapıda olmalıdır.
Ülkemizde ruhsatlandırılmış önemli varroa ilaçları:

Perizin, Apiquard,Bayvarol,Chekmite,Tymovar,Apistan

Son söz olarak tavsiyem, mücadelede mutlaka ruhsatlı ilâçların zamanında kullanılmasının gerekli olduğudur. Üretilen balın, şifa için satın alındığını , şifa için alınan bala, kalıntı bırakacak her türlü ilâçların bilinçli veya bilinçsiz kullanımı insan sağlığına zararlı olacağını hatta kanserlere sebebiyet vereceğini sakın unutmayalım...

Hepinize sağlıklı günler diliyorum...
Haber Arama  

© 2015 Site Sahibi Gündem Gazetesidir.
info@gundemgazetesi.com