30-01-2017
Ders çalışma teknikleri
Çocuğumuzun derslerinde başarılı olabilmesi için ders çalışma programı ve çalışma sistemi çok önemlidir. Bazı çocuklar, kitap ellerinde saatlerce çalışırlar, ancak yine de başarılı olamazlar. Bunun sebebi doğru çalışma sistemini uygulayamamalarıdır.

Ders çalışma sisteminde öncelikle öğrencilerin başarılı olabilmesi için, mutlaka bir AMAÇ belirlenmesi gerekir. Öğrencinin hayattaki en büyük amacı neyse, bunu her zaman hatırlaması gerekir. Çünkü belirli bir amaç olmazsa, yeterince verimli olunamaz.

Verimli çalışmayı engelleyen durumlara baktığımızda da, öncelikle şunları görebiliriz: Öğrencinin müzik dinleyerek ders çalışması, zorlandığı dersleri bir kenara itip çalışmayı ertelemesi, aşırı güvensiz ve kaygılı olması, yatarak ders çalışması, çalışırken hayallere dalması, telefonla vakit geçirmesi, motivasyon eksikliği ve isteksizlik, çalışmayı yarıda kesmesi, amaç belirleyememe, arkaşadaları aradığında “hayır” diyemeyerek çalışmayı bırakıp onlara katılma, televizyona bilgisayara bağımlı olma, dersleri düzenli olarak tekrarlamama, programsız çalışma, öğrencinin kendisini başkalarıyla kıyaslaması zamanı iyi değerlendirememesi, ailenin kendisinden beklentilerinin çok fazla olması, sınav tekniklerini yeterince bilmemesi, çalışma anında uygun dinlenme aralıkları vermemesi, yanlışlarından ders almayarak eksiklerini gidermeye çalışmaması. Bütün bunların sonucunda da öğrencinin başarısız olduğu görülür. Ancak başarılı olabilmesi için, öncelikle okulda etkin ve kalıcı ders dinlemenin şart olduğuna inanmalıdır.

Dersi derste dinlemek ve öğrenmek için de şunlar yapılmalıdır: Her gün, o gün derste işlenecek konular evde okunarak okula gidilmelidir. Öğrtemene sorulacak sorular hazırlanmalıdır. Sınıfta bütün duyu organları öğretmene yönelik olmalıdır. Ders boyunca anlatılanlar anlaşılmaya çalışılmalıdır. Anlamayınca da öğretmene sorup öğrenilmelidir. Önemli şeyler not edilmelidir. Renkli kalemlerle önemli bilgilerin altı çizilerek daha kolay öğrenilebilinir.

Ders çalışırken yüksek verim elde edebilmek için öğrenme sürelerinin 45 dakikalık bölümlere ayrılması gerekir. 45 dakikanın sonunda çalışılmış konular gözden geçirilmelidir. Her çalışma seansından sonra da, yani her 45 dakikada bir, on dakikalık bir dinlenme süresi gerekir. Bu süre içinde de, beden gevşeyerek zihin öğrendiklerini sağlamlaştırır.

En verimli ders çalışma saatleri sabah 8-12, öğleden sonra da 14-16 arası olduğu söylenir. Ders çalışırken yapılması gereken en önemli şey, belli bir planın olmasıdır. Dersin sınıfta işlendiği gün evde de tekrar edilmesi, o dersin öğrenilebilmesi açısından en uygun metodtur. Ayrıca derse girmeden önce o gün işlenecek konunun evde okunup gelinmesi, o dersi daha iyi anlamaya yardımcı olacaktır.

Çalışma planında, derslerin çalışma saatlerini, her ders için her gün aynı zamanlarda yapmak daha faydalı olur. En önemlisi de günlük derslerin tekrarlarının her gün aksatılmadan yapılmasıdır. Aksi takdirde, öğrenilenlerin %80’i yirmidört saatte unutulur. Zor derslerin sabah erken saatlerde çalışılması, ayrıca yatmadan önce tekrar edilmesi, öğrenmeyi kolaylaştıracaktır.

Anne babaya düşen görev ise, çocuğa destek olarak, kendisinden yapabileceklerinin üstünde bir performans beklemeden her zaman anlayışla yaklaşmalarıdır. Zira ders çalışması için aşırı baskı gören çocuklarda bir takım ruhsal sıkıntılar ve uyumsuzluklar ortaya çıkabilir. Bunlarla başedebilmek de son derece zor olacaktır.

Çocuklarınızla karşılıklı anlayış içinde geçecek güzel bir hafta dilekleriyle.
Haber Arama  

© 2015 Site Sahibi Gündem Gazetesidir.
info@gundemgazetesi.com