31-05-2016
Sıkılıyorum...
Dile kolay, hayattaki yarım yüzyılımı tamamlamak üzereyim. 20’li yıllarımın başında başladığım mesleğimde ise çeyrek yüzyılı geride bıraktım. Bu süreç içerisinde gerek bir azınlık bireyi, gerekse bir azınlık gazetecisi olarak hep aynı ve benzer sorunlarla karşı karşıya kalmanın bıkkınlığı, bir o kadar da isyani içerisindeyim.

Hayatımın değişik dönem ve evrelerinde hissettiklerim, karşı karşıya kaldığım sorunlar farklılık gösterse de kaynağını hep azınlık olmam oluşturdu. Öğrencilik yıllarımda azınlık okulu öğrencisi olmanın getirdiği sıkıntıları yüklendim. Çalışma hayatımda hep “öteki” oldum, “tehlike” olarak algılandım. Azınlık haklarını savunmam, insan haklarıyla bağdaştırılmak yerine, “başka güçlere hizmet” yaftasıyla anıldı; bu konuda çiğ ve çağdışı yaklaşımlar ağırlık kazandı.

Gelinen noktada, içimde isyan çığlıkları ağırlık kazandı. Birilerinin sürekli bana kim ve ne olduğumu söylemesinden BIKTIM! “Sen Yunan Müslümanısın”, “Sen etnik azınlık değilsin”, “Sen Türk değilsin” demesinden, bunu bana her fırsatta dayatmasından SIKILDIM!
“Batı Trakya” ifadesinden bile gocunan, Batı Trakya’nın “Helen” olduğunun sürekli altını çizen, “Türk” kelimesinden irite olan zihniyetin bugüne bugün yaşıyor olması ne kadar KORKUNÇ!

Malumunuz, 14 Mayıs kutlamaları için Gümülcine’ye gelen Cumhurbaşkanı Pavlopulos’un azınlıkla ilgili açıklamalarına tepkiler henüz soğumamışken, azınlıkla ilgili bir açıklama da Dışişleri Bakanı Kocias’dan geldi.

Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu, Ankara’da bir dizi temaslarda bulundu. Bu kapsamda Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Batı Trakya heyetini kabulüyle ilgili tweeter hesabından, “Batı Trakya Türk azınlığı heyetini kabul ettik, güçlü desteğimizi vurguladık” paylaşımında bulundu.

Eski bakan ve YDP milletvekili Evripidis Stilyanidis’in “Trakya: Bir sonraki adım” isimli kitabının tanıtımında konuşan Dışişleri Bakanı Kocias, Çavuşoğlu’nun tweet’ine cevap vermeyi ihmal etmedi. Cumhurbaşkanı Pavlopulos’un da hazır bulunduğu törende, “Trakya’nın Elen, demokratik, Avrupa” olduğunun altını çizdi. Yunanistan’ın azınlıkların haklarına saygı gösterdiğini ve savunduğunu ileri sürdü. Batı Trakya’daki azınlığı “Helen azınlık” olarak tanımlayan Kocias, adı geçen azınlığın Müslümanların egemen olduğu toplumlarda var olan haklardan daha fazlasına sahip olduklarını iddia etti.

Batı Trakya’nın Yunan toprağı olduğu konusunda hiç kimsenin tereddütü olduğunu sanmıyorum. Bir ülkenin egemenlik haklarına saygı her şeyin üzerinde gelir. Bir insanın, toplumun kendisini hakim nüfustan ırk, din, dil olarak farklı bir şekilde tanımlamasını o ülkenin hükümranlık haklarına saygısızlık olarak algılamak ise ne demokrasi, ne de Avrupa ruhuyla uyum sağlar.

Evet, Batı Trakya’nın Yunanistan toprağı olduğuna hiç kimsenin itirazı yok ve olamaz da. Ama Yunanistan’ın azınlıkların haklarına saygı gösterdiği, savunduğu ve bu hakları genişlettiğine ilişkin iddialara itirazım var. Burada bir algı farkı var zannediyorum. Ülkemiz yöneticileri azınlıkların haklarına saygıyı, azınlıkların hak ve talepleri penceresinden değil de, kendi reva gördükleri açıdan bakıyorlar.

Batı Trakya’da demokrasinin tam işlediğini söyleyebilmek için çoğunluk ve azınlık bireylerinin eşit seviyede olup olmadığına, eşit hak ve fırsatlardan yararlanıp yararlanmadığına bakmak yeterlidir.

Altına imza attığın Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin hükümlerini çiğniyor, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin kararlarını hiçe sayıyorsan, tam bir Avrupalılıktan ve Avrupa ruhundan bahsetmek ne kadar doğru olur bilemem.

Farklı dil konuşan, farklı dine inanan, farklı kültürleri olan bizler, bütünün içinde olduğumuzu hissetmiyorsak demokrasi sınıfta kalmış demektir. Burada sizin değil, bizim ne hissettiğimiz, nasıl hissettiğimiz önemlidir.

Merkez sağ ve sol iktidarlar döneminde kendimizi anlatamamıştık. Sol iktidarda anlatırız diye umutlandık. Okullarda Türkçe konuşulmasın genelgeleri, azınlık dernek şubelerinin kapatılması, azınlık partisine saldırı, insan kaçırma gibi tahilsizlikler hep bu döneme rast geldi. Azınlığın umduğu dağlara kar mı yağdı ne?
Haber Arama  

© 2015 Site Sahibi Gündem Gazetesidir.
info@gundemgazetesi.com