Emine Tabak Ahmet
Eğitimci Gözüyle
21-11-2016
Çocuklarda dikkat eksikliği ve Hiperaktivite
Çocuklarda dikkat eksikliği ve hiperhaktivite oldukça sık rastlanmaktadır. Bazı durumlarda dikkat eksikliği tek başına, hiperaktivite de tek başına, bazı durumlarda da her ikisi beraber görülmektedir.

Dikkat eksikliğinin belirtileri şunlardır: Dikkat eksikliği olan çocuklar, dikkatlerini uzun süre toparlayamazlar. Başladıkları işin sonunu getirmekte zorlanırlar. Eşyalarını sık sık kaybederler. Günlük ifllerini düzensiz ve dağınık yaparlar. Çok unutkandırlar. Sürekli bir işten diğerine geçerler. Karşılarındakini dinlemezler. Dikkatleri, ilgileri çok çabuk dağılır. Yaptıkları işlerde de hatalar yaparlar.
Hiperaktivitenin ise belirtileri şunlardır: Bu çocuklar yer- lerinde duramazlar. Devamlı kıpır kıpırdırlar. Kendi yaşıtla- rından daha hareketlidirler. Her şeye karışırlar. Mobilyaların üzerinde gezerler, evin içinde koştururlar. Bir iş yaparken sık sık yarıda kesip, gezinirler. Elleri, ayakları sürekli hareket alindedir. Sürekli bir şeylerle oynarlar. Sonuçlarını düşünmeden tehlikeli işlere girişirler. Etraftaki insanlar tarafından yavaş olmaları için sık sık uyarılırlar.

Hiperaktif ve dikkat eksikliği olan çocuklarda, okula baş- lamadan önce de, okula başladıktan sonra da hareketlilik ve dikkat eksikliği belirgin bir şekilde görünür. Fakat çocuğun yaşı büyüdükçe hareketlilik azalabilir, ancak dikkat eksikliği uzun süre devam edebilir.

Bu çocuklar öğretmenleri tarafından sık sık uyarılırlar. Derslerinde de başarısızdırlar. Derse kendilerini veremedikleri ve dikkatleri eksik olduğu için, çoğu zaman zeka normal de olsa derslerde başarısızdırlar.

Bu çocukların ailelerine yardım edilmesi, ailelerin yön- lendirilmesi gerekir. Çünkü ailelerin hiperaktif ya da dikkat eksikliği olan çocuklarla baş etmesi biraz zordur.
Bu çocuklar çok hareketi oldukları için, aileler onları dışarı çıkarmak, gezmeye götürmek istemezler. Başka çocuklarla da anlaşamadıkları için arkadaş çevreleri de kısıtlıdır. Zaten sınıfta da başarısız olan çocuk, arkadaşsız da kalınca problemleri daha da artar. Kendine özgüveni azalır. Saldırganlaşır. Huzursuz ve mutsuz olur.

Gerek aile gerekse çocuk büyük problemler yaşamaya başlarlar. Çocuğun ve ailenin bu durumdan kurtulabilmesi için psikolojik yardım almaları gerekir. Okulda öğretmenler de devreye girerek elbirliğiyle yardım edilmelidir. Yanlış yaklaşıldıkça çocukta problem artacaktır. Öğretmenler, çocuk doktoru ve gerekirse psikolojik destek alınarak problemin çözümü için uğraşılması şarttır. Aksi halde hiperaktivite ve dikkat eksikliği düzeltilmesi zor boyutlara varabilir.
Haber Arama  

© 2015 Site Sahibi Gündem Gazetesidir.
info@gundemgazetesi.com