“Yeni hükümet de şaşırtmadı, Trakya çiftçisini ikinci plana attı!”
23-01-2020
KİNAL Rodop Milletvekili İlhan Ahmet’in Trakya’daki hayvan besicileri için talep ettiği ekonomik desteğe Tarım Bakanlığı onay vermedi.

İlhan Ahmet’in konu ile ilgili soru önergesine ilgili bakanlık tarafından verilen cevapta, Trakya’daki hayvan besicilerinin adaletsiz mera dağıtımından et ve süt ürünlerinin satışında arabulucu denetimsizliğine, taban miktarını (plafon) tutturamayan üreticilerin bağlantılı yardımdan (sindedemeni enishisi) yararlanamamasından, “de minimis” kapsamına alınmamasına ve çobanların sosyal güvenlik düzenlemesine kadar pek çok konudaki soru ve taleplerin yanıtsız bırakıldığı kaydedildi.

Tarım Bakan Yardımcısı Fotini Arampatzi imzalı cevabı değerlendiren Rodop Milletvekili İlhan Ahmet, yeni hükümetin tarım ve hayvancılık politikalarında da Trakya için herhangi bir ekonomik destek planı olmayışının açlık sınırına dayanan bölge çiftçilerinde büyük hayal kırıklığı yarattığını belirtti.

İlhan Ahmet konuyla ilgili olarak şu açıklamayı yaptı: “Sayın Arampatzi, Trakya’nın dağlık ve yarı dağlık bölgelerindeki hayvan besicilerinin sütlerini toplayacak tüccar bulunmadığının farkında olmadığı gibi, taban miktarı (plafon) tutturamayan bu üreticilerin bağlantılı yardımdan (sindedemeni enishisi) faydalanamadığının da bilincinde değildir. Bizim talebimiz, bu kategorideki hayvan besicileri için taban üterim (plafon) şartının kaldırılmasıdır.

Diğer yandan de minimis yardımından, Trakya’daki hayvan besicilerinin de tıpkı Girit ve Larisa’daki besiciler gibi aynı miktardan yararlanmasını talep ediyoruz. Bir önceki tarım bakanı Arahovitis döneminde Girit ve Larisa’daki besiciler 35 Euro alırken, Trakya’daki besicilerin sadece 5 Euro aldığını hatırlayacak olursak, bu hükümet ve bakanlığı döneminde de Trakya çiftçisi ikinci sınıf vatandaş muamelesi mi görecek?

İlaveten, hayvan besicilerinin banka hesaplarındaki el konulmaz miktarının arttırılması yönündeki talebimiz ile çobanların sosyal güvencesinin çalışma pulu (ergasimo) kapsamına dahil edilip edilemeyeceği yönündeki sorumuzun da sayın Arampatzi tarafından yanıtsız bırakıldığını görüyoruz.

Bakanlık cevabına göre, Tarım Bakanlığı ve Avrupa Yatırım Fonu arasına Ocak ayı içinde imzalanması beklenen anlaşmayla kurulacak Tarımsal Kalkınma Garanti Fonu’ndan, Tarımsal Kalkınma Programı’na (ΠΑΑ 2014-2020) 80 milyon Euro’luk ek kaynak aktarılması, böylece toplam fon miktarının 400 milyon Euro’ya yükselmesiyle 10.000 Euro’dan 5.000.000 Euro’ya kadar olan yeni kredi taleplerini karşılama imkânı hedeflenmektedir.

Hükümetin ve bakanlığının hedefinin ne yönde seyredeceğini biz de yakından takip etmekteyiz.”


TARIM KALKINMA FONU MİKTARINDA ARTIŞ TALEBİ

Rodop Milletvekili İlhan Ahmet, Doğu Makedonya - Trakya Bölgesi’nin iyileştirilmesi için aktarılması öngörülen tarımsal kalkınma fonu miktarında artış talep etti.

Tarım Bakanı’na hitaben 21 Ocak Salı günü sunduğu soru önergesinde milletvekili, şimdiye kadar tahsis edilen miktarla, sunulan başvuru ve ihtiyaçların sadece yarısının karşılanabildiğini belirterek, gerekli harcama tutarının tahsis edilen miktarın neredeyse beş katı büyüklükte olduğuna işaret etti.

2014 - 2020 Tarımsal Kalkınma Programı kapsamında ilan edilen İyileştirme Planlarına Doğu Makedonya Trakya Bölgesi’nden yapılan 1746 destek talebi başvurusunun çoğunun tarım işletmeleri tarafından yapıldığını kaydeden İlhan Ahmet, “Trakya gibi, yaşayan halkın temel ekonomik faaliyetinin tarıma dayandığı bir bölgede başvuruların çoğunluğunun tarım işletmeleri tarafından yapılmış olması tesadüf olmadığı gibi karşılanması zaruri ihtiyaçtır.

Başvurulara göre gerekli kamu harcama tutarı yaklaşık olarak 129.239.813,28 Euro’dur ki bu miktar, ülke geneli için 316.000.000 Euro olan toplam miktardan Doğu Makedonya Trakya Bölgesi’ne aktarılan miktar olan 28.824.929 baz alındığında takribi 5 katına karşılık gelmektedir.

Ekonomik destek programlarında sürekli üvey evlat muamelesi gören Trakya çiftçisine söz konusu tarımsal kalkınma programında da adaletsizlik yapılmasına göz yummamaları yönünde ilgili bakanlığa çağrıda bulunuyorum” dedi.

Milletvekili İlhan Ahmet tarım bakanına hitaben, “2014-2020 Tarımsal Kalkınma Programı kapsamında, Tedbir 4.1. İyileştirme Planları için Doğu Makedonya - Trakya Bölgesi’ne ayrılan fon miktarını arttırmayı düşünüyor musunuz? Yapılan başvuruların tamamının karşılanmasını, ülke genelindeki birincil derece üretime verilecek ağırlığın orantılı olmasını, Doğu Makedonya - Trakya’nın bölgeye özel kalkınma taleplerine destek verilmesini ve bugüne kadar yapılan dağılımlardaki haksızlıkların giderilmesini sağlayacak olan bu artışı yapmaya niyetiniz var mı?” sorularını sordu.

Kaynak: Gündem
Ekleyen:
Sayı: 1083
Haber Arama  

© 2015 Site Sahibi Gündem Gazetesidir.
info@gundemgazetesi.com