SÖPA Mezunu Öğretmenler Derneği’nden öğrenci kayıtlarıyla ilgili açıklama
17-05-2020
Rodop-Meriç İlleri Selanik Özel Pedagoji (SÖPA) Akademisi Mezunu Öğretmenler Derneği, yeni eğitim yılı kayıtlarıyla ilgili basın açıklaması yayımladı.

Dernek tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı için ilkokullarda kayıtlar 15 Mayıs 2020 Cuma günü başlamış olup, 29 Mayıs 2020 Cuma gününe kadar sürecektir. Bu süre zarfında ailelerin çocuklarını bir ilköğretim kurumuna kaydettirmeleri gerekmektedir.

KAYIT İÇİN ARANAN ŞARTLAR:

1. Çocuğun 2014 yılı içinde doğmuş olması,

2. Okulöncesi eğitimini tamamlamış olması.

Okul yönetimine sunacakları başvuru dilekçesiyle birlikte şu belgeler aranmaktadır:

a. İkametgâh belgesi (Elektrik, telefon, su faturası gibi... nerede oturduğunu belgeleyen herhangi bir evrak.)

b. Çocuğun sağlık defteri,

c. Çocuğun aşı defteri,

d. Dilekçe

Diğer belgeler (doğum belgesi ve anaokulunu bitirdiğine dair belge) okul tarafından temin edilecektir.

Ayrıca, isterlerse, aileler kayıt için gerekli belgeleri internet aracılığıyla da ilgili okullara gönderebileceklerdir.

Değerli ebeveynler,

Toplumumuzun büyük bir çoğunluğu tarafından tartışmasız tercih edilen Azınlık Okulu, oluşturulmuş olumsuz algının etkisiyle bazıları tarafından rağbet görmemektedir. Oysa algı tamamen yanlıştır. Araştırmalar göstermiştir ki, anadili ile birlikte diğer dillerin akademik düzeyde öğretilmesi çocuğun kendi anadilinin de yer aldığı çift dilli ortamda mümkündür. Çünkü insan anadili ile düşünür, ana dili ile hayal kurar, rüya görür. Dolayısıyla çocuğun ikinci bir dili öğrenmesi, kendi dilini ne ölçüde iyi kullandığına bağlıdır.

Hepimizin zamanla eğitim gördüğü azınlık eğitim kurumları farklı nedenlerle günden güne eriyor ve ne yazık ki çocuklarımızı bu okullara göndermeyerek kapanmalarına vesile oluyoruz. Azınlık eğitim sistemi, çocuklarımıza hem Türkçe hem Yunanca’yı doğru bir şekilde sunabilecek yapıdadır. “Kötü okul” algısı bunu görmemize mani olmaktadır. Azınlık okulunu baştan tercih etmemenin yanında yapılan bir diğer hata ise, son sınıflarda azınlık okulunu terk etme durumudur. Örneğin dördüncü sınıftan sonra devlet okuluna gidip son iki yılını orada tamamlama düşüncesinde olanlar var. Bu durum da çocuk sayısının düşmesine sebep olmaktadır. Şunu bilmenizde fayda var ki, azınlık okulunda başarısız olan bir öğrencinin başka okulda başarılı olması zayıf bir ihtimaldir. Velilerimizin konuya hassasiyet gösterip, sonunda doğru kararı vereceklerinden eminiz.”

Kaynak: Gündem
Ekleyen: HH
Sayı: 1083
Haber Arama  

© 2015 Site Sahibi Gündem Gazetesidir.
info@gundemgazetesi.com