Anasayfa

Ahmet Hraloğlu

Din ve Toplum


23-10-2023
İnsanlarla olan ilişkilerde edep
Toplum içinde insanlarla ilişkilerimizin iyi olması için, edepli olmak zorundayız. Zaten insan tabiatına uygun olan da edepli olmasıdır. Mevlâna bu hususta ne güzel söylemiştir: “Hayvan ile insan arasındaki fa...
02-08-2023
Hicret; ümide açılan kapıdır
Allah elçilerinin sonuncusu, âlemlere rahmet olarak gönderilen Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.s.) insanları, şirki ve küfrü, vahşet ve zulmü terk edip sadece Yüce Yaratana ibadete, adalete, merhamete, insanî erdem...
03-03-2020
İman, ibadet ve ahlak bütünlüğü
Yüce dinimiz İslam, insanları önce imana davet etmiş, sonra da çeşitli ibadetleri emretmiştir. Bir de ahlaki erdemlere yöneltmiştir. Bu tarz, insan tabiatına uygun bir tarzdır. Din, bütünlükten yanadır; im...
17-02-2020
Kalplere hayat veren ilaç: Zikir
Geniş manasıyla zikir, Allah’ı hatırlamak, onun emirlerine uyup yasaklarından kaçınmak demektir. Zikir, lisan ile yapıldığı gibi, kalp ile, akıl ile, tefekkür ile, kulluk ile, güzel ahlakla da yapılabilir....
11-02-2020
Milli manevi değerleri korumak
Milletleri ayakta tutan millî ve manevî değerlerdir. Bu değerler, milletlerin birlik beraberlik ve toplumsal dayanışma içerisinde yaşamasını ve milli kimliğiyle tarih sahnesinde yer almasını sağlamaktad...
21-01-2020
Evrende denge unsuru
“Yedi kat göğü birbiriyle tam uyum içinde yaratan O'dur. Rahman’ın yaratmasında hiçbir nizamsızlık/dengesizlik göremezsin. Gözünü çevir de bak: Herhangi bir kusur görebilir misin? Sonra tekrar tekrar gözü...
13-01-2020
Allah’ın rahmet kapısını arayalım
Rahmet; Allah’ın insanlara yardım ve merhameti demektir. Merhamet sözcüğü; “acımak, esirgemek, şefkat göstermek, affetmek, bağışlamak” anlamlarında kullanılmaktadır. Rabbimizin Rahman ve Rahim sıfatı da...
07-01-2020
Yeni yıla girerken
Bir yılı daha geride bırakırken ömür sermayemizin de bir bölümünü harcamış bulunuyoruz. Yaşantımızdan bir yıl daha eksilirken, ecel vaktine daha çok yaklaşmış olduğumuzu hiç unutmayalım. Bu dünya hayat...
16-12-2019
Stresin çaresi zikirdir
Stres; insanın iç dengesini ve uyumunu bozan zorlama olarak tanımlanır. Fakat kedisi öldüğü için depresyona girecek derecede incinebilir bir kişi, kimsenin dayanamayacağı bir acıya dayanabilmektedir. Bu nedenle s...
03-12-2019
İslam ahlakı
İslam, ahlak dinidir. Peygamberimiz (s.a.s.)'in; "ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim" sözü bunu açıkça anlatmaktadır. Kalem süresinin 4'ncü ayetinde de Cenâb-ı Hak bunu beyan etmekte ve şöyle buyurm...