Anasayfa
05-08-2019
Kurbanla ilgili
1) Kurban nedir?
Kurban; Allah’a yaklaşmak ve O’ nun rızasına ermek için ibadet maksadıyla, belirli şartları taşıyan hayvanı usulüne uygun olarak kesmeyi ve bu amaçla kesilen hayvanı ifade eder.

2) Kurbanın hükmü nedir?
Hanefî mezhebine göre kurbanın hükmü vaciptir. Vacip olduğu, Kitap ve sünnetle sabittir. “Rabbin için namaz kıl, kurban kes.” (Kevser: 2)
“Biz, her ümmete -(Kurban kesmeye uygun) hayvan cinsinden kendilerine rızık olarak verdiklerimiz üzerine Allah'ın adını ansınlar diye- kurban kesmeyi gerekli kıldık. İmdi, İlâhınız, bir tek İlâh'tır. Öyle ise, O'na teslim olun. (Ey Muhammed!) O ihlâslı ve mütevazi insanları müjdele!” (Hac : 34)

Sahih hadis kaynaklarında yer alan rivayetlerde, Hz. Peygamber (s.a.s.), kurban bayramında, Allah katında en sevimli ibadetin kurban kesmek olduğunu, kurbanın kesilir kesilmez Allah katında makbul olacağını ve kurban edilen hayvanın boynuzu, tırnağı da dâhil olmak üzere her şeyinin kişinin hayır hanesine yazılacağını ifade edip; bu ibadetin Allah rızası için yapılmasını tavsiye etmiştir.

Kurban, Müslüman toplumların belirli simgesi ve şiarı sayılan ibadetlerden biri olarak asırlardan beri özellikle milletimizin dini hayatında önemli bir yer tutmaktadır. Kurban, bir Müslümanın gerektiğinde bütün varlığını Allah yolunda feda etmeye hazır olduğunun bir nişanesidir.

3) Kimler kurban kesmelidir?
Akıllı, ergen, dinen zengin sayılacak kadar mal varlığına sahip ve mukim olan her Müslüman kurban kesmekle yükümlüdür. Bu özelliklerin hepsine sahip olan kişi Allah’ın kendisine bahşetmiş olduğu nimetlere şükran ifadesi ve Allah yolunda fedakârlığın nişanesi olarak kurban kesmelidir.

4) Kurban kesmek yerine sadaka vermekle bu ibadet yerine getirilmiş olur mu?
Kurban ibadeti, kurbanlık hayvanı kesmek suretiyle yerine getirilir. Bunun için kurban bayramında kesilen kurbanı veya adak kurbanını kesmek yerine, parasını fakirlere vermekle bu ibadet yerine getirilmiş olmaz.

5) Kurban ne zaman kesilir?
Vacip olan kurban, kurban bayramının birinci, ikinci ve üçüncü günü yani, Zilhicce ayının onuncu, on birinci ve on ikinci günlerinde kesilir. Kurban Bayramı'nın birinci günü kesmek ise daha faziletlidir. Akika kurbanı, adak kurbanı gibi diğer kurbanlarda ise herhangi bir vakit söz konusu değildir.

6) Kurban edilecek hayvanlar hangi nitelikleri taşımalıdır?
Kurbanlık hayvan deve için beş; sığır ve manda için iki; koyun ve keçi için bir yaşını doldurması gerekir. Bunun yanında koyun semizlik ve gösteriş olarak bir yaşındakilerle aynı olursa altı ayını tamamladıktan sonra da kurban edilebilir. Bir büyükbaş hayvanı, bütün ortaklar kurban ibadeti niyetiyle ve hisseleri eşit paylaşmak şartıyla olduktan sonra7 kişiye kadar ortak kesilebilir.

7) Kurban keserken Allah’ın isminin anılmasının, besmele çekilmesinin hükmü nedir? Hangi dualar okunmalıdır?
İster kurban niyetiyle olsun ister başka bir amaçla olsun hayvan kesilirken besmele çekilmesi gerekir. Hayvanın kesimi esnasında besmele kasten terk edilirse o hayvanın eti yenilmez. Ancak kasıtsız ve unutularak besmele çekilmezse bu hayvanın eti yenilir.
Kurban kesileceği zaman; “niyyet ettim Allah rızası için kurban kesmeye” diye niyyet dilir ve üç defa “Bismillah Allahü ekber” denilir. Kesildikten sonra şu ayet okunur:
“De ki: Şüphesiz benim namazım, kurbanım, hayatım ve ölümüm hepsi âlemlerin Rabbi Allah içindir. O’nun ortağı yoktur. Bana sadece bu emrolundu ve ben Müslümanların ilkiyim.” (En’am 6/162-163)

8) Kurban kesene ücret olarak kurbanın eti veya derisini verilebilir mi?
Kurban kesene ücret olarak kurbanın eti veya derisi verilmez. Kurban, sırf Allah’ın rızasını kazanmak amacıyla kesildiği için, kurban kesen kimse, kurbanın etini, derisini ve diğer parçalarını satamaz. Ayrıca bunları kasap ücreti olarak da veremez.

Konuyla ilgili olarak Hz. Ali’den şöyle bir hadis rivayet edilmiştir; “Rasulüllah (s.a.s.), develer kurban kesilirken başında durmamı, derilerini ve sırtlarındaki çullarını paylaştırmamı emretti ve onlardan herhangi bir şeyi kasap ücreti olarak vermeyi bana yasakladı ve “kasap ücretini biz veririz” buyurdu.” (Müslim, Hac, 348)

5 Ağustos 2019 Pazartesi 19:04