Anasayfa
11-01-2023
GÜNEŞ BALÇIKLA SIVANIR MI?
Yunanistan, Batı Trakya’da Türk azınlığın kimliğini yani Türklüğünü kabul etmiyor ve inkâr ediyor. Bu durum aslında Batı Trakya Türk toplumunun yaşadığı sorunların ve maruz kaldığı haksızlıkların da temelini oluşturuyor.

İsminde “Türk” ibaresi olan derneklerin yasal statülerini – tüzel kişiliklerini, AİHM kararlarına rağmen iade etmiyor! Yunanistan, devlet ve ulus olarak fobilerini bir noktada resmi politika haline getirmiş ve buna da sözde hukuki kılıflar uydurmuş veya uydurmaya çalışıyor.

Bunun bir örneğini hemen izah etmeye çalışalım. Yunanistan, ülkede Makedonların varlığını da kabul etmiyor ve inkâr ediyor. Kuzey Yunanistan’da Makedoncanın konuşulduğu ve Makedon bilincine sahip yüzlerce köy olmasına rağmen “Yunanistan’da Makedon yoktur” diyor. Göz göre göre bir toplumu görmezden geliyor.

Bu girişi yaptıktan sonra gelelim asıl konumuza. Bundan birkaç ay önce Makedonların yoğun olarak yaşadığı Florina şehrinde bir dernek kurulmuştu. Derneğin adı “Yunanistan’da Makedon Dili Merkezi”. Dernek mahkeme kararıyla kuruldu. Derneğin kuruluş haberi basında çıktıktan sonra beklenen oldu ve aşırı milliyetçi çevreler tepki göstermeye başladı. “Vay efendim nasıl olur da bu isimde bir dernek kurulurmuş.”

“Yunanistan’da Türk yoktur, Makedon yoktur, dolayısıyla Makedonca da yoktur” şeklinde özetleyeceğimiz “milli politika” devreye girdi. Yani antidemokratik, çağ dışı inkâr politikası.

İşte bu politika çerçevesinde Temmuz 2022’de Makedonların yoğun olarak yaşadığı Florina şehrinde mahkeme kararıyla kurulan “Makedon Dili Merkezi”nin kuruluş kararının iptali için Florina savcılığı tarafından dava açıldı. Dava 29 Aralık 2022 tarihinde açılmış. Duruşma ise 2 Şubat’ta.

Hatırlatmakta fayda var: Aralık ayında Yunanistan Yargıtay Onursal Başkanı Vasiliki Thanu “Makedon Dili Merkezi”nin tanınma kararının iptalinin milli bir mesele olduğunu belirtmiş ve bir anlamda derneğin tanınma kararının iptal edilmesini istemişti.

Bu açıklamadan birkaç hafta sonra derneğin tanınma kararının iptal edilmesi için harekete geçildiğini vurgulamak gerekir. Peki bunun olması sadece bir tesadüften ibaret midir? Bu bir tesadüf olabilir mi?

Eğer tesadüf değilse bunun adı ve bu olayın anlamı nedir?

Vatandaşı olduğumuz Yunanistan devletine göre, Yunanistan’da Türk yok. Yunanistan’da Makedon yok, Makedonca yok. Ulah yok, Ulahça yok vs., v.s.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararlarına rağmen antidemokratik, çağ dışı inkâr politikasını nereye kadar sürdürülebilir? Sadece Batı Trakya Türklerinin değil, ülkedeki farklı etnik kimlikteki toplumların kimlikleri, kültürleri, değerleri ne zamana kadar inkâr edilebilir? Ne zamana kadar bu topluluklar mağdur edilebilir? Bu yanlış ve adeta ırkçı uygulama için hukuk daha ne kadar ayaklar altına alınabilir?

Peki güneş balçıkla sıvanır mı? Tabii ki sıvanmaz. Ama sıvanıyor işte! Ya da sıvandığına inanılıyor.

Şahsen Makedonlar adına belki konuşamam ancak Batı Trakya Türkleri için şunu söyleyebilirim: Belki birilerinin hoşuna gitmeyebilir ama, Batı Trakya Türkleri var ve var olmaya devam edecek…

11 Ocak 2023 Çarşamba 12:49