Anasayfa
<
10-01-2023

Ele Verir Talkını, Kendi Yutar Salkımı
PASOK – KİNAL Başkanı Nikos Andrulakis, Acısu Yortusu’nu (Fota) kutlamak üzere birkaç gün önce İstanbul’daydı. Fener’deki Rum Ortodoks Patrikhanesindeki ayine ve Haliç’teki suya haç atma törenine katıldı.

İstanbul ziyaretinin ilk gününü ise İstanbul’daki iki Rum azınlık lisesine ayırdı.

Andrulakis, Balat’taki Özel Fener Rum Lisesi (Milletin Büyük Okulu) ile Beyoğlu’ndaki Zoğrafyon Rum Lisesi’ne yaptığı ziyaretleri Twitter hesabından, “Bugün İstanbul’da, İstanbul Rumlarının ayrılmaz bir parçası olan tarihi eğitim kurumları Fener Rum Lisesi (Patriarhiki Megali tou Genus Sholi) ve Zoğrafyon Lisesini ziyaret ettim. Helenizm'in kalbinin burada güçlü bir şekilde atmaya devam etmesi, okullarımızın, medeniyetimizin ve kültürümüzün var olması bizim için birincil önceliktir.

Çabalarını savunmak, burada, İstanbul’da gerçekleştirdikleri önemli işi kolaylaştırmak için var olan sorunları çözmeye yardımcı olmak amacıyla elimizden gelen her şeyi yapacağımıza söz veriyorum.” ifadeleriyle duyurdu.

Lozan Barış Antlaşması’na göre, garantör ülke olan Yunanistan’ın muhalefet parti lideri olarak Andrulakis’in İstanbul’a yaptığı ziyaret ve temaslar tabi ki olağan.

Ancak Andrulakis, daha birkaç ay önce, kendisini ziyaret eden müftü adaylarıyla sosyal medyada fotoğraf paylaşması, azınlığa müftü seçimine katılma çağrısında bulunması ve azınlığı Türk olarak tanımlaması nedeniyle milletvekiline baskı yapan ve kurduğu baskı sonucu Burhan Baran’ın söz konusu açıklamasını geri çekmesine ve yeni bir açıklama yapmasına neden olan partinin genel başkanı aynı zamanda.

Söz konusu gelişmeler üzerine, “Lozan Antlaşması’na saygı duymayanların demokratik parti grubumuzda yeri yok.” tepkisini de veren yine Andrulakis.

(Eylül ayında kopan kıyameti hatırlamayanınız yok herhalde. Milletvekili Burhan Baran sosyal medyadaki paylaşımını silip, açıklamalarını geri aldığını belirtmiş, azınlığı Müslüman olarak tanıdığını, daha önce karşı çıktığını söylediği yeni müftülük yasasını mecliste desteklediğini ifade etmiş ve azınlığın tüm haklardan yararlandığını ileri süren yeni bir açıklama yapmıştı.)

İstanbul’daki azınlıktan “Rum Azınlık” olarak bahseden, “Helenizmin kalbinin İstanbul’da güçlü bir şekilde atmaya devam etmesini” birincil öncelik olarak tanımlayan, “İstanbul Rumlarının sorunlarını çözmeye yardımcı olmak için elinden gelen her şeyi yapmaya söz veren” Andrulakis’in, yine Lozan Antlaşması’yla Batı Trakya’da kalan Türklerin etnik kimliğini reddetmesi, Lozan’ın dini azınlıktan bahsediyor olduğunu savunması ne kadar trajikomik değil mi?

Burada eleştirdiğim sadece Andrulakis değil tabii ki... Andrulakis’in şahsında Yunanistan’daki siyasilere ve devlet politikasına eleştirim.

İstanbul’daki azınlığa gelince etnik azınlık, Batı Trakya’daki azınlığa gelince dini azınlık… Bu paradoksa, çelişkiye tepkim…

Kısa bir hatırlatmada bulunacak olursak… Lozan Antlaşması’nın Azınlıkların Korunmasına ilişkin bölümü müslim ve gayrimüslim azınlıklardan bahseder. Lozan Antlaşması’nın 37. ila 44. maddeleri, Türkiye’deki Müslüman olmayan azınlıkların haklarına ilişkin düzenlemeleri içerirken; 45. madde de Türkiye’nin Müslüman olmayan azınlıklara tanıdığı bu hakların Yunanistan tarafından da, topraklarında bulunan Müslüman azınlığa tanındığı hükmünü içerir.

Yunan Meclisinin web sitesinde yer alan Lozan Antlaşmasının 45. maddesi de aynen şöyle der:

“Τα αναγνωρισθέντα δια των διατάξεων του παρόντος Τμήματος δικαιώματα εις τας εν Τουρκία μη μουσουλμανικάς μειονότητας, αναγνωρίζονται επίσης υπό
της Ελλάδος εις τας εν τω εδάφει αυτής ευρισκομένας μουσουλμανικάς μειονότητας.”

Sonuç mu?
Ele verir talkını, kendi yutar salkımı…

10 Ocak 2023 Salı 17:30